Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

varmt vatten Bild: Johnér

Därför ska du inte använda varmt kranvatten till maten

Vardagspuls reder ut

Brukar du ta varmvatten direkt ur kranen för att till exempel koka pasta i? Då är det dags att tänka om!

Publicerad 2016-01-26 | Senast ändrad 2018-02-28 | Vardagspuls

Man ska inte använda varmvatten direkt ur kranen för att dricka eller laga mat med. Det kanske de flesta vet. Men någon gång kanske latheten slår till och du tar hett vatten direkt för att blanda te eller koka pasta i. Här är varför du inte ska göra det.
Trots att varmvattnet kommer från samma kran som kallvattnet produceras det inte på samma sätt. Varmvattnet räknas inte som livsmedel och kommer inte genom samma ledningar. Dessutom tar man inte samma hänsyn när man värmer upp vattnet som för livsmedel. Ingen kontrollerar om varmvattnet är hälsosamt och säkert att dricka, till skillnad från kallvatten.

”Onödigt att utsätta sig”

Torbjörn Lindberg är statsinspektör på Livsmedelsverket och jobbar med stöd och rådgivning kring dricksvatten. Han varnar framför allt för att det kan finnas metaller i varmvattnet från kranen. Och sådana försvinner inte när du kokar vattnet.
– Det är inte livsfarligt men väldigt onödigt att utsätta sig för mer tungmetaller än nödvändigt. Förutom koppar och nickel kan det i sällsynta fall finna bly i vattnet, och det är en tungmetall vi verkligen inte vill få i oss i onödan, säger han.
Eftersom ledningarna i våra badrum och kök ofta består av framför allt kopparrör är det inte ovanligt att vi får i oss koppar med dricksvattnet. Det behöver inte vara farligt, kroppen behöver en viss mängd koppar. Men varmvatten påverkar metaller mer än kallt vatten och därför riskerar vi få i oss för mycket. Och till skillnad från vad många tror är risken störra i nya fastigheter eftersom nylagda ledningar är mer känsliga.

Små barn känsligare

En vuxen människa behöver cirka 0,9 milligram koppar per dag medan ett 0 till 6 månader gammalt spädbarn behöver cirka 0,01 milligram. Ett för högt intag av koppar kan påverka mag-tarmkanalen akut och orsaka kräkningar och diarréer, framför allt hos barn. På lång sikt kan ett för högt intag av koppar leda till leverskador. Om du någon gång tar genvägen att blanda barnets välling med varmvatten direkt från kranen är det därför dags att du slutar, omedelbart.
– Generellt är barn känsligare än vuxna, de har inte alla försvarsmekanismer fullt utvecklade. Dessutom dricker de mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Man ska vara försiktigare med dricksvattnet när det gäller barn, säger Torbjörn Lindberg.

Varningssignaler

Hur vet man då om man har för höga halter koppar i sitt dricksvatten? Ett varningstecken kan vara missfärgningar: om ditt vita porslin färgas grönt av vattnet eller om ditt blonda hår blir grönaktigt kan det vara för att kopparhalten är hög. Vid halter över 1 milligram per liter börjar vattnet smaka och lukta illa och vid 2 milligram per liter misstänker man att risken för diarréer ökar, särskilt hos småbarn.
Om du misstänker att ditt kranvatten har för höga halter av koppar ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. Om du har en egen brunn är det du själv som ansvarar för vattnet och kan därför anlita ett kommersiellt laboratorium. Här kan du läsa Livsmedelsverkets råd till alla som har egen brunn.

Läs mer om Livsmedelsverkets råd om dricksvatten här.