Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Att hålla tillbaka en nysning kan sluta illa varnar nu forskare för Bild: Mostphotos

Forskare varnar: Därför ska du inte hålla tillbaka en nysning

Man låg på sjukhus i en vecka

UPPDATERAD VERSION. Nästa gång du känner att en nysning är på gång, håll inte tillbaka den! Det kan nämligen vara farligt eftersom luft kan komma in mellan lungorna varnar nu forskare för efter att en man som kvävt en nysning fått en bristning i halsen. Det har dock visat sig att mannens fall är extremt ovanligt.

Publicerad 2018-01-16 | Senast ändrad 2018-01-18 | Vardagspuls

Många av oss tycker kanske att det är lite pinsamt att nysa rakt ut men faktum är att det är bättre att nysa än att hålla tillbaka nysningen. Det kan nämligen orsaka bristningar i halsen, spräcka trumhinnan i örat eller om man har riktigt otur, blodkärl i hjärnan, det varnar nu forskare för efter att en man från England råkat illa ut.

En vecka på sjukhus

Mannen, som är 34 år och kommer från Leicester i England, kom till akuten med svår smärta och svullen hals. Mannen ska ha känt hur det smällde till i halsen när han försökte hålla tillbaka en nysning genom att hålla munnen stängd och hålla för näsan. Det berättar en läkare om i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

För mannen slutade den tillbakahållna nysningen med en bristning i halsen, sondmatning samt en veckas vistelse på sjukhus.

Ett extremt fall

I en uppdaterad version av artikeln på SVT Nyheter berättar läkaren Susann Järnhult att nyheten om att det är farligt att dämpa en nysning är överdriven. Hon säger till SVT att det måste finnas en bakomliggande orsak till att mannen fick en bristning i halsen efter att ha hållit tillbaka en nysning.

Sedermera visade det sig att mannen hade en luftficka i halsen som funnits där sedan fosterstadiet och att det ska ha varit den som legat till grund för bristningen i mannens hals.

Susann Järhult poängterar att nyheten om att det är farligt att kväva en nysning inte bygger på någon studie utan på ett enskilt, ovanligt fall.

 

Källa: SVT Nyheter / Vetenskap