Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kaffe snackis Bild: Johnér

”Skulle inte ha druckit det där kaffet”

Nu vet forskarna varför koffein stör din sömn

Har du svårt att sova efter att ha druckit kaffe?
Koffeinet kan vara anledningen – men kanske inte på det sätt som du tror.

Publicerad 2015-09-24 | Vardagspuls

Att det är dumt att dricka kaffe före läggdags vet många. Det blir helt enkelt omöjligt att somna. Men varför är det så?

Koffeinet är ett stimuli som gör dig pigg, det stämmer, men vad forskarna nu också har kommit fram till är att det faktiskt rubbar din inre klocka.

Studien, i Science Translation Medicine, visar att en dubbel espresso tre timmar före sänggåendet, försenar produktionen av sömnhormonet melatonin med cirka 40 minuter.

Studien bestod av två delar. I den ena utsattes celler i en skål för koffein, därefter räknade forskarna ut hur detta förändrat deras förmåga att hålla tiden. Det visade sig att koffeinet kunde ändra de kemiska klockor som tickar i varje cell i den mänskliga kroppen.

I den andra delen fick försökspersoner äta en koffeintablett för att därefter exponeras för olika grader av ljus. Vid starkt ljus visade sig effekten av koffeinet vara hälften så stark som vid svagt ljus.  

Att dricka kaffe vid rätt tidpunkt kan därmed hjälpa människor att anpassa sig snabbare till jetlag, vilket beror på att kroppens klocka är ur synk med den lokala tidszonen.

Men hur mycket kaffet påverkar, skiljer sig från person till person. Du som har problem med sömnen bör undvika kaffe från sen eftermiddag eller tidig kväll. Efter tre timmar kickar koffeinet in.

Flyger du västerut?  Drick och njuut!