Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mens Bild: Johnér

Därför synkar kvinnor sina menscyklar

Förlegad myt eller dagsens sanning?

Tänkt på att du ofta får mensen samtidigt som bästa vännen eller som kvinnliga kollegorna på jobbet? Att vi synkar mensen är ingen tillfällighet.

Publicerad 2016-05-23 | Senast ändrad 2017-09-08 | Vardagspuls

Anledningen stavas feromoner. Ni vet de där små organiska föreningarna som liknar hormoner och som också spelar in vid val av partner, då vi omedvetet går efter dofter.

Olika typer av feromoner skickar ut olika slags signaler vid olika typer av situationer. Under menscykeln sänder kvinnor ut två olika sorters feromoner, skriver tidningen Illustrerad vetenskap. Det rör sig om minst två olika ämnen som utsöndras. Precis efter mensen, innan ägglossning, sänds en viss typ av feromon ut som förkortar andra kvinnors menscykel. Det andra ämnet utsöndras under och efter ägglossningen. Och det verkar istället förlänga andra kvinnors menstruationscykel, allt för att kvinnorna i gruppen ska synka sina menstruationer.

Om kvinnor umgås tillsammans under en längre tid blir nämligen koncentrationen av feromoner så pass hög att alla till slut kommer att påverkas av dem och alltså ”rättar” sin menscykel därefter.

Rest från djurlivet

Men varför är det så här då? Forskningen tror att det är ett arv som ligger kvar sedan urminnes tider då den här typen av synkronisering hade flera fördelar. I djurvärlden är synkronisering fortfarande användbart då det förhindrar vissa honor att börja löpa tidigare än andra och därmed får försprång, skriver sajten menstruation.se.

Och att parningssäsongen håller sig till en och samma peridod har naturligtvis sina praktiska fördelar då det annars skulle vara ett himla tjatter från hanarnas håll under hela året.

Det är alltså bättre och mer praktiskt att alla blöder samtidigt. Och i människovärlden kanske det också har sina fördelar fortfarande då man kanske har mer förståelse för varandras humör! ;)