Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mäns och kvinnors toalettvanor ser olika ut Bild: Johnér

Män tar god tid på sig toa – kvinnor skyndar sig

Slarv kan leda till förstoppning och gaser

Vad gör du egentligen under ditt toalettbesök förutom det du kommit dit för att göra? Passar du på att surfa lite i mobilen eller läsa i din bok? Tar du god tid på dig eller ser du helst till att få det hela överstökat så att du snabbt kan ta dig därifrån? En undersökning visar att det råder stora skillnader mellan hur män och kvinnor beter sig på toaletten.

Publicerad 2016-05-12 | Vardagspuls

Alla går vi på toaletten titt som tätt. Det är mänskligt. Men hur pass noga är vi egentligen när det kommer till att ta god tid på oss under det viktiga besöket? I en debattartikel på Aftonbladet uppmärksammar Mag – och tarmförbundet könsrelaterade beteenden kopplade till toalettbesök och magproblem. Där tar de upp en Novus-undersökning på beställning av förbundet som svart på vitt visar hur män tar betydligt längre tid på sig på toaletten än vad kvinnor gör. Undersökningen, som gjorts på 1 015 personer visar att sex av tio män läser eller surfar på mobilen under besöket medan kvinnor snabbt gör det de ska och skyndar sig därifrån. Slutsatsen av undersökningen är att unga och män bajsar mest och oftast och att män har en mer avslappnad inställning till toalettbesök.

Slarv med toalettbesöket kan leda till magbesvär

Att inte ta god tid på sig under toalettbesöket kan faktiskt medföra att du får problem som till exempel gaser, förstoppning eller växelvis hård eller lös mage. Novus undersökning visar att var femte svensk har problem med magen minst en gång i veckan, också där syns tydliga könsskillnader. 22 procent av kvinnorna uppger att de har magproblem minst en gång i veckan medan motsvarande siffra för männen är 16 procent.

Många drabbade av förstoppning

I Sverige drabbas vi ofta av förstoppning. Enligt Mag – och tarmförbundet är vi ett av de länder i världen som har flest kroniskt förstoppade. 20 procent av kvinnorna tros ha kronisk förstoppning medan motsvarande siffra för männen är 15 procent. Enligt förbundet finns det flera orsaker till kronisk förstoppning. Några av dessa är hög ålder men också låg socioekonomisk status.

Undersökningen visar också att det är betydligt vanligare att kvinnor skäms för att det lukar efter att de varit på toaletten.

Så ha detta i åtanke nästa gång du ska gå på toaletten för att göra nummer två. Ta god tid på dig för att på så vis undvika framtida problem med magen!

Här hittar du alla våra artiklar om förstoppning