Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvalsterallergi kan Bild: Mostphotos/ Bilden är delvis ett montage

Därför vaknar du upp med morgonsnuva

Har du dammsugit sängen på kvalster?

Vi är många som vaknar och känner oss småförkylda på morgonen. Anledningen finns i din säng och kallas kvalster. Vardagspuls har tagit reda på hur du kan förebygga de små odjuren.

Publicerad 2017-12-06 | Vardagspuls

En ny undersökning från Novus, som gjorts på uppdrag av Livostin, visar att tre av fyra svenskar någon gång vaknat upp och känt sig snuviga, det skriver doktorn.com. En trolig orsak till besvären kan vara de miljontals bakterier och mikrober som kallas kvalster och som finns på din kudde och på ditt täcke. Kvalster tycker om fukt och värme – där av dess val av boplats.

Kvalsterallergi kan ge nästäppa

Vissa människor är känsliga mot kvalster och utvecklar därför kvalsterallergi. Typiska symptom på det är rinnande näsa, kliande och röda ögon, nysningar eller nästäppa. Särskilt barn är drabbade av kvalsterallergi.

Om du misstänker att du, eller ditt barn har kvalsterallergi, ska du alltid kontakta vården för en utredning.

Så hur blir man egentligen av med kvalster? Ett bra första steg är att tvätta dina sängkläder vid minst +60° C, ett andra att dammsuga madrassen varje vecka för att minska antalet kvalster.

Fler tips för att förebygga kvalster

  • Se över din ventilation i sovrummet. Är den tillräckligt bra?
  • Vädra för att sänka luftfuktigheten.
  • Håll rumstemperaturen nere.
  • Hur har du möblerat? För många möbler drar till sig damm.
  • Byt örngott, täcke och lakan en gång i veckan, gärna i samband med att du dammsuger madrassen.

Informationen i artikeln bygger på fakta från en undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Livostin, ett läkemedel som används vid allergiska besvär. I undersökningen deltog 1078 personer i åldern 18-79 år.