Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

solbränna hudcancer vardagspuls Bild: Johnér

Solbränd rygg ökar cancerrisken mest

En enda allvarlig bränna mer än fördubblar risken för malignt melanom

Det är särskilt viktigt att skydda ryggen mot solen. Bränner man den delen av kroppen ökar nämligen cancerrisken mest, visar en studie från Harvard.

Publicerad 2016-07-01 | Senast ändrad 2018-06-25 | Vardagspuls

De flesta av oss har nog gjort det någon gång. Inte riktigt kommit åt att smörja eller tänkt att t-shirten skyddar tillräckligt och så upptäcker man det när det redan är för sent och det svider och kliar på ryggen. En ny studie från Harvard visar att solbränna på ryggen är särskilt farlig.

Att bränna ryggen ökar risken för malignt melanom, den dödligaste formen av hudcancer, betydligt mer än att bränna sig på andra delar av kroppen, visar studien. Att få brännskador av solljus på ryggen mer än fördubblar risken för att malignt melanom ska uppstå, även om man bara blir solskadad en gång i livet.

År 2013 drabbades över 3 000 personer av malignt melanom i huden och cancerformen hör nu till de vanligaste cancerformerna i landet.

Känsligare hud

Även brännskador på andra delar av kroppen ökar risken för hudcancer, men inte lika mycket som skador på just ryggen. Men varför är det så?

Forskarna bakom studien misstänker att det beror på att huden på just ryggen inte exponeras för solljus regelbundet i samma utsträckning som huden på övriga kroppen. Så när temperaturen stiger och kläderna på överkroppen åker av ökar både risken för att bränna sig och risken för malignt melanom.

Lösningen är enkel: varje gång du går ut i starkt solljus smörjer du in dig med rikligt med solskydd. Ta gärna hjälp av någon för att komma åt över hela ryggen. Särskilt viktigt är det att smörja in barn eftersom deras hud är känsligare.

Källa: Oxford Journals, Prevention.com

Sjukdomstecken

Ett vanligt tidigt symptom på malignt melanom är ett födelsemärke som förändras. Det kan antingen växa, börjar klia, blöda eller ändra färg eller form. För kvinnor uppstår sjukdomen oftast på underbenen och hos män oftast på bålen. Malignt melanom kan också uppkomma i ögat, men det är ovanligt. Vid misstanke: sök läkare.

Källa: Cancerfonden.se