Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

lopez om amning Bild: Privat, Johnér

Denise Lopez: Amma på hur och var du vill

Kristiserar elaka kommentarer till amningsbild

Efter att en kvinna lagt ut en bild på sig på Facebook när hon ammade, trillade elaka och sexistiska kommentarer in. Något som artisten Denise Lopez nu kritiserar i sin blogg.
– Om vissa människor anser att en ammande mamma är stötande på något sätt så titta bort då för sjutton.

Publicerad 2016-02-17 | Vardagspuls

Amning på offentliga platser är ett ständigt diskussionsämne. Men nu har artisten Denise Lopez fått nog. Efter att ha sett hur en bild på Facebook väckte hatiska och sexistiska kommentarer ger hon svar på tal i sin blogg:
”Det mest naturliga som finns är att mammor ammar sitt barn. Varför ska vi kvinnor behöva skämmas för det!?” skriver hon i bloggen och berättar hur hon dagen innan tog del av skrämmande kommentarer på Facebook om en mamma som hade lagt ut en bild på sig och sitt ammande barn: ”Några skrev att det var ‘äckligt’, ‘sexistiskt’, ‘usch’ etc…..Om vissa människor anser att en ammande mamma är stötande på något sätt så titta bort då för sjutton.”

”Inget du ska dömas för”

Bloggaren berättar att hon själv ammade sin son fram till ett års ålder men valde att dölja sig när hon ammade öppet på grund av att hon är en offentlig person.
– Det var enbart för att inte riskera att någon skulle smygfotografera mig och mitt barn. Jag använde en tunn liten sjal. Men för mig är amning det mest naturliga sättet att ge sitt barn mat, säger Denise Lopez till Expressen.

Hon uppmanar alla kvinnor att fortsätta amma – hur och var som helst.
– Amma på så länge ni kan och vill. Hur du ammar och hur länge avgör du själv. Det är inget du bör dömas för.