Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bland våra vanligaste fobier är rädsla för spindlar och höjder Bild: Mostphotos

Läskiga listan: De här är våra vanligaste fobier

6 saker som får svenskarna att rysa

”Den där lilla spindeln är väl inget att vara rädd för”. Men du ser ett monster – och kroppen hamnar i flyktläge.
Här är våra vanligaste fobier (är du känslig – scrolla inte neråt).

Publicerad 2015-04-29 | Senast ändrad 2018-01-17 | Vardagspuls

Reaktionen är ögonblicklig. Hjärtat skenar, andhämtningen blir tung och händerna blir alldeles svettiga. Du har en fobi, som är en stark rädsla för något som egentligen inte är farligt, eller rentav ofarligt.

Det är väldigt vanligt, mer än var tionde svensk har en så kallad specifik fobi. Men i vissa fall kan fobin ta överhanden och bli till ett handikapp i vardagen. Om du till exempel inte vågar åka ut till grannens landställe för att det kan finnas insekter där. Eller om du inte klarar av att korsa ett torg om det går duvor där och pickar.

Känner du att fobin är till stort besvär i tillvaron så finns det hjälp att få i form av terapi. Då exponeras man gradvis för det man är rädd för, och lär på så sätt kroppen att inte reagera med överdriven rädsla.

Här är de 6 vanligaste specifika fobierna:

Akrofobi – höjdskräck

Det här är svenskarnas vanligaste specifika fobi, enligt en undersökning från Institutionen för psykologi på Uppsala universitet. Den kan komma i olika former, allt från att du känner yrsel när du närmar dig ett balkongräcke till att du känner obehag redan av att stå på en stol. Att skruva i en glödlampa i taklampan blir då en skrämmande upplevelse.Ophidiofobi – ormrädsla

Aldrig att du ens tar ett steg in terrariet på zoo! Det hjälps inte att Skansen-Jonas på tv förklarat att ormen varken är slemmig eller kall, du ryser så fort du ser en. Över fem procent av svenska folket sägs lida av ormfobi.

 

Araknofobi – rädsla för spindlar

De är ju egentligen sådana nyttodjur, som äter massor av flugor och andra besvärliga insekter. Men det hjälps inte, undersökningen från Institutionen för psykologi på Uppsala universitet visade att spindelfobi är en av de vanligaste rädslorna (kanske gör det sitt till när spindlarna på vita duken ofta är flera meter långa, som i Harry Potter-filmerna och ”Hobbit: Smaugs ödemark”).Emetofobi – rädsla för uppkastningar och för att själv kräkas

Vissa undersökningar tyder på att så många som en tredjedel av alla vuxna människor lider av överdriven rädsla för att kräkas eller se andra göra det. Något som alla småbarnsföräldrar snabbt får se till att komma över…Brontofobi - rädsla för åska

Det dundrar och skräller, himlen låter som att den nästan håller på att ramla ner. För barn är den här rädslan otroligt vanlig, men de flesta vuxna växer ifrån den fobin.

Mysofobi - rädsla för smuts

Det finns oräkneliga varianter av den här fobin. Från en lätt överdriven rengöring, hela vägen till att ideligen, ideligen tvätta händerna och så längst ut på skalan, de som är så rädda för smuts och bakterier att tvätt, städning och rengöring tar över hela tillvaron.Andra vanliga fobier: Klaustrofobi (rädsla för små slutna rum), aerofobi (rädslan för att flyga) skotofobi (rädsla för mörker), ailurofobi och cynofobi (rädsla för katter och hundar).

Så blir du av med tandläkarskräcken

Obs! Medräknat här är inte social fobi, rädslan för att dra uppmärksamhet till sig eller göra bort sig i sociala sammanhang. Det är heller inte torgskräck, som handlar om en rädsla för att befinna sig på platser med mycket folk utanför hemmets trygga vrå, där man känner risken att drabbas av ångest eller en panikattack. De tillhör inte gruppen specifika fobier, men är båda väldigt vanliga.

Källa: Svenska psykologinstitutet, Allt om Vetenskap, Illustrerad Vetenskap