Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

ris livsmedelsverket arsenik Bild: Johnér

Efter larmet – tänk på det här när du ska äta ris

Livsmedelsverkets nya rekommendationer kring ris

Livsmedelsverkets nya, omtalade studie visar att det finns höga halter av arsenik i risprodukter, inte minst i riskakor. Du kan fortsätta äta ris, men det finns flera sätt att minska mängden arsenik du får i dig.

Publicerad 2015-09-29 | Vardagspuls

Att äta ris några gånger i veckan är ingen risk för hälsan men om du äter ris varje dag är det dags att tänka om. Halterna arsenik är höga i vissa risprodukter, men inte direkt akuta. Att äta risprodukter som risgröt, risnudlar eller rismellanmål varje dag kan öka risken för bland annat cancer. Arsenik finns i jorden och tar sig till olika växter, men ris är extra mottagligt.

Så kan du påverka halten av arsenik

Du kan påverka halten av arsenik genom att koka riset med ett stort överskott vatten. Därefter ska du hälla av vattnet och halten kan då minskas med mer än hälften. Dessutom kan du minska mängden arsenik du får i dig genom att välja bort fullkornsris oftare. Detta eftersom mycket av arseniken ansamlas i riset skal, som finns kvar på fullkornsris.

Däremot finns det ingen skillnad mellan ekologiskt ris och icke-ekologiskt när det kommer till halten arsenik. Inte heller har man kunnat påvisa några skillnader mellan ris från olika länder eller regioner.

Studien visar att riskakor innehåller mest arsenik av risprodukterna. Ett barn som äter fler riskakor i veckan kan få i sig mycket arsenik. Därför bör du inte ge riskakor till barn under sex år över huvud taget. Äldre barn bör inte äta ris eller risprodukter mer än fyra gånger i veckan medan vuxna inte ska äta ris eller risprodukter varje dag.

Tänk på det här

Det finns flera saker att tänka på om man vill minska sitt intag av arsenik från risprodukter.

  • Koka riset med ett stort överskott av vatten, mycket mer än vad som står på förpackningen, häll sedan bort vattnet. Då kan du minska mängden arsenik med mer än hälften.
  • Välj bort fullkornsris. Den mesta av arseniken sitter i skalet på riskornen.
  • Välj basmati- och jasminris i större utsträckning. I Livsmedelsverkets studie hade dessa rissorter lägre halter av arsenik. Men halterna varier också vilket gör att man inte säkert kan säga att dessa rissorter generellt innehåller mindre arsenik.
  • Ät varierat. Variera mellan olika sorters ris från olika märken för att undvika att få i dig för mycket av skadliga ämnen.

Källa: Livsmedelsverket

Du kan läsa mer om Livsmedelsverkets studie på myndighetens hemsida.

Snabbfrågan
Arseniklarm: Ris innehåller halter av arsenik. Därför rekommenderar nu Livsmedelsverket att barn under 6 år inte ska äta riskakor alls och vuxna ska inte äta ris mer än max fyra gånger i veckan. Kommer du ta till dig de nya råden?
0%
0%
0%