Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Läkare testar blodsocker på barn Bild: Mostphotos

”Det finns nog ingen kronisk sjukdom som är så intensiv och krävande”

Diabetes typ 1 – Den okända sjukdomen

En sjukdom som 900 barn i Sverige varje år insjuknar i för att aldrig bli friska. En sjukdom som dygnet runt behöver behandlas och övervakas. En sjukdom som vi inte kan bota eller som vi vet vad den beror på. Här berättar läkaren Johnny Ludvigsson om sjukdomen han kallar ”den okända epidemin”: typ 1 diabetes.

Publicerad 2017-10-09 | Agnes Loman

Vad tänker du på när du hör ordet diabetes? Kanske känner du någon som har sjukdomen och vet att en del måste ta sprutor och andra tabletter. Kanske tänker du på någon äldre släkting som fått diabetes i vuxen ålder och efter det måste äta lite mindre kaka till fikat. Kanske tänker du att sjukdomen är självförvållad och orsakad av ett osunt leverne. Du är inte helt ute och cyklar. Livsstil är en stor faktor då man pratar om diabetes typ 2, som i Sverige är vanligast bland äldre. Diabetes typ 1 däremot, det är något helt annat.
Johnny Ludvigsson, professor, barndiabetesläkare och ordförande i Barndiabetesfonden har ägnat 50 år att studera sjukdomen.
– Diabetes typ 1 är den vanligaste allvarliga, livshotande, obotliga sjukdomen bland barn och unga, det finns heller ingen annan sjukdom som har så intensiv och krävande behandling år ut och år in, säger Johnny Ludvigsson.  

Orsaken till sjukdomen är okänd

Trots att det är en av våra vanligaste sjukdomar så vet forskarna i dag inte vad som orsakar sjukdomen. Det kan bero på virus eller vara något livsstilsrelaterat. Det man vet är att diabetes typ 1 har ökat med 300 procent sedan 70-talet.
– Vi kan bara spekulera i vad som orsakar sjukdomen. Men ökningen måste bero på någon förändring i vår livsstil för gener ändras inte så fort, säger läkaren Johnny Ludvigsson.

Man har heller inte lyckats hitta något botemedel för diabetes typ 1. För att förklara varför liknar Johnny Ludvigsson sjukdomen vid ett inbördeskrig.
– Allergi är ett krig där kroppen blir hotad utifrån, som ett krig mellan två länder, och det kan vi i dag ofta få stopp på. När man har diabetes typ 1 blir kroppen attackerad av sig själv, som ett inbördeskrig, och de konflikterna är alltid svårast att lösa. 

Behandlingen kan vara livsfarlig

I dag kan de allra flesta som drabbas av diabetes typ 1 leva ett bra liv, även om sjukdomen alltid måste behandlas och övervakas. Johnny Ludvigsson är noga med att påpeka att det är detta som gör sjukdomen unik och krävande.

– Behandlingen kan vara livsfarlig. Med de flesta andra mediciner gör det ingenting om du tar för mycket, men tar du för mycket av medicinen mot diabetes typ 1, då kan du dö, säger han.
Att sjukdomen inte syns och att man kan leva ett till synes ganska normalt liv är också vad som gör att den inte får speciellt mycket uppmärksamhet. 

Mer forskning behövs

– Man ser de som har diabetes och de förefaller kunna vara med på allting och det verkar inte så hemskt att ha sjukdomen, det är kanske också därför det skänks så lite pengar till Typ 1 diabetesforskningen, säger Johnny Ludvigsson.

För att bota diabetes behövs mer forskning. Mer forskning, och därför mer pengar, är det enda sättet att kunna bota och förebygga sjukdomen.

– Vill man till månen och satsar tillräckligt mycket på att komma dit så går det. Det är nog samma sak med diabetes typ 1. Det behövs mer resurser för att kunna lägga det här pusslet, säger Johnny Ludvigsson.  

Del 1 – Det är diabetes, skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2

Del 3 – "Vi tog blodprov 15 gånger om dagen", Carolinas dotter fick diabetes som 1-åring

Källa: Barndiabetesfonden