Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kärlekspar Bild: Johnér

Det här händer i kroppen när du är kär

7 mätbara effekter förälskelsen har på din kropp

Att vara kär. Det kan kännas som fjärilar i magen eller som att hjärtat slår en volt. Men vad är det som händer i kroppen – egentligen? Vardagspuls reder ut.

Publicerad 2015-05-08 | Senast ändrad 2018-04-03 | Vardagspuls

Sånger och dikter i all ära. Men när det kommer till att beskriva hur kärleken ser ut på riktigt är det ingenting som slår den torra naturvetenskapen. Faktum är att kärleken till och med kan ses med magnetkamera i form av förändringar i hjärnan. Förälskelsen kan beskrivas som att en cocktail av hormoner och signalsubstanser frigörs i hjärnan och kroppen.

Och med kärleken kommer också beröringen med på köpet – och just beröring är ett av de snabbaste sätten att bli på bättre humör. När vi rör vid varandra (och du är bekväm med det, så klart) så frigörs lyckohormonet oxytocin i kroppen. Att ge någon en kram, klappa någon på kinden, håll någons hand, kittla varandra, ta en svängom – all positiv beröring gör skillnad. Kramar har faktiskt bevisats kunna ge ett längre och lyckligare liv.

Lyckobloggen: Det är DET HÄR Alla hjärtans dag egentligen handlar om.

Enligt en studie i Journal of Sexual Medicine är det framför allt tolv regioner i hjärnan som aktiveras vid en förälskelse. Här följer några av de mest påtagliga effekterna kärleken har på den lycklige drabbade.

1. Kärleken är blind

Aktiviteten i vissa delar av hjärnbarken minskar när du är kär. Bland annat i de delar som är inblandade i det kritiska tänkandet. Det kan bland annat göra oss mer överseende med de egenskaper hos vår partner som vi tycker mindre om. Så på ett sätt är faktiskt kärleken blind, rent vetenskapligt. Eller i alla fall mindre uppmärksam.

2. Kär och galen

I hjärnan finns en signalsubstans som heter serotonin. Forskning har visat att just låga halter av denna substans hänger ihop med stress, oro – och tvångsmässighet. Det är inte ovanligt att koncentrationen av just det ämnet minskar i början av en förälskelse. Kanske är det därför som så många förälskelser verkar ligga på gränsen till besatthet? Ibland kan kärlek också leda till tvångsbeteenden, som till exempel överdriven handhygien.

3. Svårt att sova

Det är inte heller ovanligt att de låga nivåerna av serotonin, tillsammans med de ökade nivåer av stresshormoner som förälskelse kan leda till, leder till sömnlöshet och minskad aptit. Enligt en studie publicerad i tidsskriften Journal of Adolescent Health förlorade människor som uppgav att de var kära i genomsnitt en timmes sömn per natt.

4. Love hurts?

Enligt en studie vid Stanford University kan kärlek tvärtemot ha en smärtstillande effekt. Det fungerar på så sätt att samma neurologiska receptorer i hjärnan som smärtstillande tabletter aktiveras.

5. Hjärtat slår... långsammare?

Tvärtemot vad många tror gör hormonerna som frigörs vid en förälskelse att pulsen blir långsammare – inte snabbare.

6. Sweetest thing

Allting man äter smakar sötare när man är kär, enligt en studie genomförd av organisationen American Psychological Association. Studien gick till så att nykära studenter fick provsmaka olika livsmedel och ranka sötman i dem.

7. Det härligaste som finns

När du är kär ökar mängden dopamin i hjärnan. Dopaminet är den signalsubstans som stimulerar njutning. Också mängden av må bra-hormonet oxytocin ökar. Oxytocin har en ångestdämpande effekt – men kan också göra att ditt minne försämras. Här kan du läsa om hur oxytocin kan komma att användas som medicin mot aggresivitet i framtiden, enligt svensk forskning.

Källor: The Independent, Linnéuniversitetet, Expressen Hälsa, improveme.se