Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Trotsiga barn Bild: Johner

Det här är trots – och så hjälper du ditt barn bäst

10 konkreta tips som tar dig genom trotsperioden

Trots allt kan trots hos barn vara något positivt även om det för barnets föräldrar kan upplevas som den jobbigaste perioden i livet. Vi utvecklas av att stötas mot varandra och det är en viktig del av barnets utveckling för att bli en personlig individ. 

Publicerad 2015-05-27 | marten@vardagspuls.se

Trots är ett normalt inslag i barnets utveckling även om det är en av de absolut vanligaste anledningarna till att föräldrar söker hjälp.  Är trotsbeteendet väldigt omfattande kan det vara diagnosen Trotssyndrom, men då är det något utöver det vanliga.

Trots när du minst anar det

Trots kan komma när som helst under uppväxten och är helt normalt, det uppstår i samspelet med omgivningen och de vuxna som barnet har en nära relation med. Ytterst få relationer i livet är helt lugna och konfliktfria.
Barn behöver nära relationer och man brukar säga att trotsbeteendet är ett sätt att testa hållfastheten i er relation.

Det kan vara jobbigt med trots naturligtvis men det är helt normalt. Här är ett antal tips på vägen hur du kan hantera trotsperioden:

1. Ingen trotsålder

Det finns ingen trotsålder, ett beteende hänger inte ihop med ålder så bedöm inte barnets trots efter en förutfattad mening utan åsikterna på allvar, oavsett vilken ålder barnet befinner sig i.

2. Se det som ett jobb

Se trotsperioden lite som ett projektarbete ni ska ta er igenom tillsammans, det kommer att utveckla er gemensamma relation.

3. Ta hand om dig själv.

Det är en jobbig period och se till att du äter, sover, kanske tränar och träffar kompisar på egen tid. Du bör helst få färre utbrott än barnet och helst inte på barnet.

4. Håll barnet mätt.

Hungriga barn är grinigare än mätta.

5. Var flexibel.

Du måste sätta gränser men barnet behöver också prova sin frihet. Så säg inte alltid nej, men inte heller alltid ja.

6. Trots kan se olika ut

Tänk på att trots kan ta sig olika uttryck, alla barn är olika. Gapa och skrika är ett sätt, överdriven klängighet, gråt och ”förtvivlan” eller inte höra och slå dövörat till kan vara ett annat.

7. Ge barnet ansvar

Låt barnet bestämma nya och fler saker själv och ta lite eget ansvar. Välja kläder själv eller liknande små men för barnet tydliga och viktiga saker.

8. "Vad tycker du?"

Fråga barnet om råd och var tydlig med att du följer det.

9. Mutat och klart

Mutor eller belöningar hör till livet, det är kanske inte så farligt att introducera det nu i trotsåldern? Se den som en tid av förhandlingar och kompromisser.

10. Stoppa konflikten i tid

Fånga upp konflikten innan den bryter ut. Är ni på väg att åka och handla, diskutera hur ni tänker er att det ska fungera innan sammanbrottet vid godisdisken. 

 

Källor: http://www.barnakuten.nu/, http://blogg.loppi.se/, Psykologiguiden, http://www.svd.se/arga-barn-behover-hjalp-att-tanka