Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En del kvinnor märker av klimakteriet medan andra inte känner av några symtom alls Bild: Mostphotos

Det här händer när du kommer i klimakteriet

Tre av fyra kvinnor känner av värmevallningar

Ett första tecken på att klimakteriet är på ingång är att menstruationen förändras. Den kan bli mer långdragen, rikligare eller oregelbunden. Klimakteriet börjar några år innan den sista mensen och fortsätter därefter ytterligare ett antal år till. Hos vissa kvinnor upphör mensen innan fyrtio – men det är ovanligt.

Publicerad 2017-04-05 | Senast ändrad 2018-01-08 | Erika Sjöö

De minskade östrogenhalterna som sker i samband med klimakteriet kan leda till värmevallningar, svettningar, humörsvängningar, sömnproblem, irritation, nedstämdhet, urinvägsbesvär, minskad sexlust och torra och irriterade slemhinnor i underlivet, vilket kan leda till problem vid samlag.

Vissa kvinnor känner av besvär under denna övergångsålder medan andra inte märker av något alls

– Tre av fyra kvinnor känner av svettningar och värmevallningar i samband med övergångsåldern. Det är vanligt med svettningar och vallningar på nätterna. Många kvinnor blir trötta och får svårt att koncentrera sig på jobbet, särskilt om man har nattliga vallningar påverkar deras livskvalitet. Man kan inte säga att hormonförändringarna åstadkommer depressioner men man blir ofta mer skör och nedstämd och kan känna sig ledsnare, säger Mats Hammar, professor i obstetrik och gynekologi, vid Linköpings universitet.

Symtomen brukar hänga med i några år. Hälften av alla de som har fått besvär vid klimakteriet har kvar dessa de närmsta fem åren eller längre.

Mensen upphör – menopaus

När kvinnan får den sista menstruationen inträder hon i den så kallade menopausen som i genomsnitt brukar inträffa vid 51-års ålder. Vid menopaus har ägganlagen tagit slut och kvinnan kan inte längre bli gravid. Menopausen och de minskade östrogenmängderna påverkar flera organ i kroppen, däribland hjärnan, skelettet, slidan och livmodern. Tre till fyra år efter menopaus känner många kvinnor av att slemhinnorna i vaginan och huden kring slidöppningen blir skörare. Smärta vid samlag, klåda och flytningar är vanligt.

– Slemhinnorna i urinblåsan är östrogenkänsliga. När de förlorar sin östrogentillförsel kan det svida när man kissar, man kan få trängningar, kissa oftare och få ökad risk för urinvägsinfektion, säger Mats Hammar.

Det går att få behandling vid torra slemhinnor i form av svagt östrogentillskott som ges antingen i form av kräm, tabletter eller slidpiller. Många av produkterna är receptfria och finns på apoteket.

Östrogenbehandling 

Kvinnor som upplever stora problem med svettningar och värmevallningar under klimakteriet kan få läkemedel som innehåller östrogen.

– Det första alternativet är att fundera över östrogentillskott som brukar ha en väldigt bra effekt och som i princip tar bort besvären nästan helt. Man måste kombinera med gulkroppshormon om man har sin livmoder kvar så att inte slemhinnan i livmodern ska bli överstimulerad, säger Mats Hammar.

Men det kan innebära risker att gå på östrogenbehandling under lång tid och behandlingen bör inte pågå i mer än fem år.

– Om östrogenbehandling i kombination med gulkroppshormon ges i längre än fem år ökar risken något för att man ska drabbas av bröstcancer som är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Många kvinnor känner stark rädsla för att drabbas av bröstcancer och avstår därför behandling, säger Mats Hammar.

Biverkningar av östrogenbehandling

Östrogenbehandling kan ge biverkningar i form av oregelbundna blödningar, svullna bröst, nedstämdhet och irritation. Behandlingen bör avbrytas om kvinnan får kraftig huvudvärk, förhöjt blodtryck eller misstänker att hon fått en blodpropp. Typiska symtom på blodpropp är svullnad i exempelvis vaden.

Östrogen bör inte heller ges till kvinnor som haft kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke eller haft bröstcancer eller cancer i livmoderslemhinnan.

För tidigt klimakterium

Hos vissa kvinnor börjar klimakteriet betydligt tidigare. Det finns kvinnor som slutar menstruera före 45, då kallas det tidig menopaus. För ett fåtal kvinnor upphör mensen betydligt tidigare än så, före 40-årsålder och då kallas det för prematur äggstockssvikt.

– Det finns olika skäl till tidig menopaus. Det kan bero på ärftliga faktorer eller autoimmuna faktorer, det vill säga tillstånd där immunsystemet angriper kroppens egen vävnad. Det kan också bero på att man opererat bort äggstockarna, genomgått en cellgiftsbehandling för tumör på äggstockarna eller att man strålbehandlats mot nedre delen av buken för en tumör, säger Mats Hammar.

Risk för åderförkalkning

Kvinnor som förlorar sin äggstocksfunktion tidigare än normalt har en ökad risk för att drabbas av exempelvis åderförkalkning och hjärtinfarkt menar Mats Hammar. Detta beror bland annat på att östrogen har goda effekter på blodfetterna och blodkärlsväggarna och när östrogenbildningen faller bort förlorar man dessa skyddseffekter mot åderförkalkning.

– Därför bör kvinnor med tidig menopaus bli erbjudna behandling med östrogentillskott för att på så vis minska risken för sjuklighet och mortalitet. Hos kvinnor som har tidig menopaus finns ingen ökad risk att drabbas av bröstcancer.

– Först efter att man använt hormonbehandling så länge att man nått genomsnittlig ålder för menopaus (51-52 år) har man samma risk för bröstcancer som kvinnor i allmänhet, säger Mats Hammar.

Tyckte du om den här artikeln? Då tycker vi att du ska prenumerera på vårt nyhetsbrev som är helt gratis. Prenumerera här