Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Äldre man blir undersökt Bild: Mostphotos

Det har störst påverkan på immunförsvaret

Fransk/svensk studie kan ha förklaringen

Den här tiden på året är det många som är sjuka. Det pratas mycket om vad man kan göra för att boosta immunförsvaret, men vad påverkar egentligen immunförsvaret? En fransk studie visar nu på vilka faktorer som påverkar vårt immunförsvar allra mest.

Publicerad 2018-03-09 | Vardagspuls

Om du ständigt åker på olika förkylningar eller infektioner har du säkert funderat på hur det egentligen står till med ditt immunförsvar. Forskare vid Pasteur-institutet i Paris och Lunds universitet har i en unik studie undersökt tusen friska personers gener och immunceller. Man har sedan analyserat de miljontals variablerna och där kunnat se vad som påverkar vårt immunförsvar.

Skräddarsydd medicinering är framtiden

Målet med den här typen av undersökningar är att i framtiden bättre kunna skräddarsy medicinering av olika sjukdomar. För att man ska kunna göra det behöver man ha mer kunskap om immunförsvaret och då är den här studien ett steg på vägen.

– Det går snabbt nu. Datorkraft och genteknik har förbättrats enormt de senaste åren och möjliggör helt nya slags analyser, säger Jacob Bergstedt, doktorand i reglerteknik och försteförfattare av studien till forskning.se.

Faktorerna som påverkar immunförsvaret

Studien visar på fyra faktorer som har en bred och kraftig påverkan på hela immunförsvaret. Förutom dessa fyra finns det också ett antal genetiska mutationer som har en mer lokal påverkan av immunförsvaret.

1. Rökning

Rökning har en väldigt bred och kraftig påverkan på immunsystemet. Studier som gjorts tidigare har sett att rökning har en koppling till ökad infektionsrisk, den här studien förklarar för första gången varför det ser ut så. Aktiva rökare har fler regulatoriska T-celler, de cellerna hämmar immunförsvaret vilket leder till sämre infektionsskydd.

2. Kön

Beroende på om du är född som man eller kvinna så finns det variationer i immunsystemet. Till exempel har kvinnor en ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som till exempel reumatism eller celiaki.

Den här studien visar till exempel att kvinnor har fler celler av typen MAIT. De cellerna tros kunna orsaka autoimmuna sjukdomar. Att den aktuella studien nu visar att kvinnor har fler MAIT-celler skulle kunna förklara varför kvinnor har en ökad risk att drabbas av just såna sjukdomar.

3. Ålder

Immunförsvaret blir sämre med åldern, det är känt sedan tidigare. Den här studien visar att förändringarna av immunförsvaret är mer genomgående än vad man trott förut. Många delar av immunförsvaret minskar ju äldre du blir och det ökar risken för att drabbas av infektioner och kroniska sjukdomar.

4. CMV-virus

Det här viruset är ett herpesvirus som de allra flesta för förr eller senare utan att man märker av det. Viruset påverkar dock immunförsvaret väldigt mycket då de så kallade minnes T-cellerna som bekämpar viruset ökar kraftigt och kroppen lyckas ändå inte bli kvitt viruset.

Tidigare studier har visat att de som har det här herpesviruset har ett ökat skydd mot influensa och de ökade antalet av de här cellerna skulle kunna förklara varför.

Källa: Forskning.se