Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Limpmacka med pålägg Bild: Johnér

Dietist-Sofia: "Så påverkas din mage när du äter rött kött"

"Byt ut skinkan mot ost, kaviar eller kalkon"

Just nu snackas det mycket om köttets vara eller icke-vara. Eller kanske snarare om det är hälsosamt att äta kött eller inte? Allt fler blir också flexitarianer, dvs att man äter kött, men i mindre mängd och helt vegetariskt en eller flera dagar i veckan.

Publicerad 2017-01-25 | Sofia Antonsson

Så många som 45 procent av svenskarna är nu flexitarianer enligt Sifos senaste undersökning. Vegetarian- och vegantrenden är stark och det verkar bero på både omtanke om djur och klimat. Men många väljer också bort kött för den egna hälsans skull.

Magen reagerar på kött

Kött räknas inte till FODMAP eftersom det inte har potential att jäsa i tarmarna. Trots det hör jag ofta personer med IBS som tycker att det känns tungt i magen när de ätit kött, och främst rött kött. Hit räknas nöt, fläsk och lamm. Att magen reagerar då är inte konstigt.

Rött kött kan öka risken för tarmcancer

Kött tar det längre tid att bryta ner, men det kan också bildas en del ämnen under nedbrytningen. Det är just dessa som man tittat på i studier där man sett att personer med tarmfickor (divertiklar) lättare drabbas av inflammationer om de äter rött kött. Rött kött och charkprodukter har sedan tidigare setts öka risken för tarmcancer. Varför det ger en ökad risk för cancer är oklart, men man tror att det kan bero på formen av järn som finns i kött, fett, nitrit, nitrosaminer, salt och virus.

Bytt ut smörgåspålägget

Hur ska man då tänka? Ett sätt som tilltalar mig är just att börja enkelt. En vegetarisk dag i veckan kanske och byta ut skinka, medwurst och andra charkprodukter till ost, kaviar eller kalkon. Huvudsaken är att du börjar någonstans med en liten förändring, bibehåller den och därefter tar nästa. Hur man kombinerar vegetariskt med FODMAP får du reda på nästa vecka!