Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mage och ett hjärta Bild: Pixabay

Dietisten: Det är dags att börja älska din mage

Så blir du kompis med din mage

Dietisen Sofia Antonsson uppmanar oss att ge lite mer kärlek till magen. Här berättar hon om några effektiva tips för att få en bättre magkänsla i vardagen.

Publicerad 2017-02-15 | Sofia Antonsson

Alla hjärtans dag har precis passerat och när det ändå är kärlek i luften tänker jag att det är läge att ge lite kärlek till magen också. Det är dags att börja älska din mage! Jag vet att det kan kännas svårt att ens gilla den där bråkiga, stökiga, konstiga kroppsdelen, men för att få en bra magkänsla på sikt är det viktigt att vara snäll mot sig själv och jobba tillsammans med magen. 

Tänk positiva tankar om din mage

Magen reagerar på det vi äter, men också på stress, dvs hur vi tolkar vår omgivning och hanterar vardagspusslet. Därför är både din inställning till och förväntningar på din mage viktigt. Kommunikationen mellan hjärnan och tarmen är komplex och de påverkar varandra i hög grad. Därför är det viktigt att tänka positiva tankar om magen, även om det inte alltid är så lätt.

Tre sätt att bli kompis med magen

  1. Vänta inte på symtomen, då kommer de garanterat. Ät mat som är snäll. Lök, vitlök och sädesslag är stora bovar.
  2. Andas, då aktiveras det parasympatiska nervsystemet som gör att matsmältningen fungerar bättre. En uppkörd mage blir också lugnare av en stunds djupandning.
  3. Bli inte arg på magen, eller dig själv för den delen. Observera, tänk om det finns något du hade kunnat göra annorlunda till nästa gång och gå vidare.

En mage som är benägen att överraska när som helst är svår att lita på. Men med lite omtanke om dig själv och ”good enough”-tänk brukar det gå lättare.

 Ta hand om dig själv och magen!