Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Resistent stärkelse finns i bananer Bild: Johnér

Dietisten: Därför ska du äta omogna bananer

Resistent stärkelse bra för dina tarmbakterier

Just nu är det mycket prat om resistent stärkelse som verkar vara en viktig antiinflammatorisk komponent i kosten. Vardagspuls dietist Sofia Antonsson tipsar om vad du ska äta för att få i dig resistent stärkelse.

Publicerad 2017-03-01 | Senast ändrad 2017-03-02 | Sofia Antonsson

Stärkelse är växternas sätt att lagra energi. Normalt börjar nedbrytningen av stärkelse redan i munhålan. Den ger ett relativt snabbt blodsockersvar när den bryts ner i tunntarmen. Resistent stärkelse däremot är en form av stärkelse som inte bryts ner i tunntarmen. I stället färdas den hela vägen ner till tjocktarmen där den frigör fettsyror som till exempel smörsyra. Därför räknas den som en fiber, eller prebiotika, alltså mat till tarmbakterierna.

Ny forskning visar att ett dagligt intag på 30 gram resistent stärkelse kan ha positiv effekt på flera kroniska sjukdomar samtidigt som den gör våra tarmbakterier glada. Den resistenta stärkelsen påverkar alltså tarmbakterierna positivt och ger mättnad, lägre blodsocker och minskad risk för tarmcancer.

Gör så här om det bullrar i magen

Var hittar man då den här nyttiga stärkelsen? En bra källa är nerkyld potatis. Det beror på att stärkelsen återgår till sin tidigare struktur, blir mer svårtillgänglig för kroppen att bryta ner och höjer på så sätt inte blodsockret som den annars gör i uppvärmt tillstånd.

Det finns även resistent stärkelse i omogna bananer, linser, bönor, havre och råris.

Dessutom fermenteras resistent stärkelse långsamt till skillnad från FODMAPs som snabbt fermenteras och ger symtom.

Om det ändå skulle bullra i magen när du ätit resistent stärkelse, minska mängden och öka successivt.

Låg FODMAP-alternativ på resistent stärkelse:

1 omogen banan 4,7 g

30 g havregryn 4,5 g

65 g kokta linser 3,5 g

1 kall, kokt, potatis med skal 4 g

1 dl kallt råris 2 g

1 skiva fullkornssurdeg 2 g Sofia, leg dietist