Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Fritt från-trenden kan skapa stress hos människor Bild: Johnér

Dietisten Sofia Antonsson: Fritt från-trenden skapar onödig stress

”Glutenfritt inte alltid nyttigare för magen”

Allt fler väljer bort gluten och laktos. Dietisten Sofia Antonsson menar att det kan ha att göra med att man väljer en viss livsstil och att man ska ha klart för sig att välja bort-trenden inte alltid är den bästa för magen. Så hur ska man tänka då? Här får du tips!

Publicerad 2017-02-08 | Sofia Antonsson

Välja bort-trenden är här på allvar. En undersökning från Brödinstitutet visar att nästan hälften av svenskarna regelbundet konsumerar fritt-från produkter som till exempel glutenfritt och laktosfritt. Vikt och maghälsa är de två vanligaste anledningarna till att man konsumerar dessa produkter. Intressant eftersom varken glutenfritt eller laktosfritt i sig är nyttigare eller har så mycket att göra med vikten. Magen däremot mår ju ofta bättre av de valen, men långt ifrån alla behöver ta bort dessa produkter helt.

”Som att gå till gymmet”

Varför väljer då så många människor bort? Jag tror att det finns flera anledningar till det. Dels har det blivit vanligare att man visar vem man är, sin identitet, genom sättet man äter på. Det har blivit en livsstil att äta på ett visst sätt liksom att gå till gymmet, göra en svensk klassiker eller en Iron man. Det har också blivit allt fler som väljer bort livsmedel för att man helt enkelt mår bättre utan dessa.

Jag tänker bara att det kan skapa onödig stress och bli socialt jobbigt att tacka nej så det kan vara läge att lägga upp en strategi för det innan man börjar välja bort. Kanske räcker det med att äta på ett visst sätt när man är hemma och enklare kan kontrollera intaget?

Börja med att göra ett test

Min ståndpunkt är så här: Ät vad du vill, välja bort, lägg till, men gör det för att du förstår varför du väljer bort. Att bara äta glutenfritt utan egentlig anledning kan leda till att man begränsar sitt intag onödigt mycket. Dessutom kan man fortfarande få i sig ämnen som stör magen eftersom glutenfria ersättningsprodukter kan innehålla dessa.

Är det gluten eller FODMAP som är boven vid magproblem 

Om du överväger att ta bort gluten så är en bra regel att börja med att ta ett test för celiaki (glutenintolerans) först. Sen är det fritt fram att välja fritt-från! PS Ta gärna hjälp av en dietist som kan hjälpa till att optimera näringsintaget!