Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ditt val av fruksot kan påverka hur du fattar beslut resten av dagen Bild: Mostphotos

Dina frukostvanor kan påverka hur du fattar beslut

En proteinrik frukost gör dig mer förlåtande

Har du någonsin tänkt på att ditt val av frukost kan påverka hur du väljer att fatta dina beslut resten av dagen? Ny forskning visar att ditt humör påverkas utifrån om du äter en mer kolhydratrik frukost eller en som innehåller mer protein.

Publicerad 2017-06-26 | Senast ändrad 2018-08-30 | Vardagspuls

Frukt och bröd eller ost och skinka till frukost? Tro det eller ej men ditt val av frukost kan styra resten av hur din dag blir. Ny forskning från England och Tyskland visar att om du äter en mer kolhydratrik frukost så är risken större att du straffar personer i din omgivning som du tycker behandlar dig orättvist. Väljer du däremot en frukostvariant som huvudsakligen består av protein så blir du mer förlåtande, det rapporterar SVT.

Kolhydratätarna vägrade pengarna

I studien deltog ett antal personer som delades upp i två olika grupper. Personerna i den ena gruppen fick en frukost som bestod av frukt och bröd medan personerna i den andra gruppen åt ost och skinka. Båda frukostarna innehöll dock lika mycket energi.

Efter att personerna ätit sin frukost gjordes det klassiskt psykologiska experimentet ”The Ultimatum Game” där några personer ska fördela en summa pengar mellan sig själv och en motspelare. Personen får sedan välja om hen ska dela pengarna lika eller fördela dem mer orättvist, det vill säga behålla stora delar av summan själv. Mottagaren å andra sidan får sedan välja att acceptera den pengasumma som erbjuds även om den är orättvis. I den aktuella studien var alla deltagarna på mottagarsidan.

Experimentet visar att de som ätit mer kolhydrater till frukost i högre utsträckning vägrade att ta emot den orättvisa fördelningen av pengarna än de som ätit den proteinrika frukosten.

Proteinätarna ville ha en belöning

När experimentet var över lät forskarna ta blodprov på deltagarna och kunde konstatera att de som ätit en proteinrikfrukost hade höga halter av aminosyran tyrosin i blodet. Tyrosin hjälper till att bygga signalsubstansen dopamin som har stor inverkan på människans belöningssystem. Forskarna drar därför slutsatsen att proteinätarna som tog emot den orättvisa pengasumman gjorde de för att få en belöning.

Resultaten av studien är publicerade i den vetenskapliga tidskriften PNAS.