Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

morgontrött man gäspar Bild: Johnér

Dina gener avgör om du är morgon- eller kvällspigg

90 000 deltog i studien

Tillhör du dem som har svårt att kliva upp på morgonen? Det beror på ditt DNA enligt forskare som nu tittat på sambandet mellan gener och morgontrötthet.

Publicerad 2016-02-15 | Senast ändrad 2017-09-21 | Vardagspuls

Snoozar du 45 minuter innan du får fötterna över sängkanten? Förebrå inte dig själv. Det är inte brist på karaktär om du är extremt morgontrött. Det sitter i dina gener. Det här visar i alla fall en stor studie i USA där nära 100 000 amerikaner deltagit, och som nyligen publicerats i tidskriften Nature Communications.

Bakom studien står genetikföretaget 23andMe. Frågan de ställde deltagarna var: Är du morgon- eller kvällsmänniska? Utifrån svaren har forskarna sedan försökt se sambandet mellan specifika gener och kommit fram till att 15 genvarianter kunde kopplas ihop med morgonpigga människor. Sju av de 15 generna är dessutom närliggande till gener som sedan tidigare är känt spelar roll för kroppens egna inbyggda klocka.

Nattmänniskor sover ofta sämre och riskerar depression

Förutom vilka gener som spelar in för vårt sömnbehov så visade också studien att kvällspigga och nattaktiva människor lättare drabbas av sömnproblem så som insomni (sömnlöshet) och sömnapné. Nattugglorna riskerar även att lättare bli deprimerade och ha ett högre BMI än morgonpigga. 

Fler kvinnor och äldre är morgonpigga

I undersökningen visade det sig också att fler kvinnor än män ansåg sig vara morgonmänniskor, 48,4 procent jämfört med 39,7 procent, skriver Business Insider. 

Även majoriteten av personer över 60 år – 63,1 procent– föredrog morgnar framför kvällar, jämfört med personer under 30 år. Där var siffran 24,2 procent.

Andra forskare kritiska

Studiens tillförlitlighet har dock kritiserats av andra forskare då det i undersökningen bara ställdes en fråga och inte fanns något längre formulär för underlaget, skriver Expressen Hälsoliv.

Källor: Business Insider, Expressen