Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En gen styr hur mycket du saltar Bild: Johnér

Ny studie: Dina gener styr hur mycket du saltar

Många får i sig alldeles för mycket

Det finns en gen som avgör hur känsliga vi är för bitter smak. Amerikanska forskare har nu hittat samband mellan den och människors saltkonsumtion.

Publicerad 2016-11-18 | Alexandra Lönnroth

Amerikanska forskare har utgått ifrån tidigare studier som visat att människor med den här varianten av gen upplever den bittra smaken starkare än de utan. Därför undviker dessa människor livsmedel med den bittra smaken i större utsträckning.

Studien bygger på information från 407 personer boendes i delstaten Kentucky. Det visade sig att den del av gruppen som hade den ”bittra” genvarianten fick i sig nästan dubbelt så mycket salt som rekommenderas dagligen. För mycket salt har enligt forskning visat sig kunna öka risken för högt blodtryck, stroke och hjärtattack.

Framtiden: Skräddarsy måltider efter gener

Genom att titta på varje individs gener skulle man i framtiden kunna skräddarsy kosten utifrån detta, menar forskarna. Det har visat sig vara svårt att hitta raka samband mellan personers gener och deras matvanor samt risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

– Nu återstår att göra kliniska tester för att få en bättre uppfattning om hur saltkonsumtionen kan påverka ens risker för olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar, säger Joep Perk, professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitet, till SVT.

Källa: SVT

Veckans snabbfråga!
Bryr du dig om hur mycket du saltar på maten?
0%
0%