Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Våra tarmbakterier kan avöra hur starka våra muskler är Bild: Johnér

Dina tarmbakterier kan få dig att prestera bättre

Träning hjälper till att berika tarmfloran

Ny forskning visar att våra kroppsegna bakterier, som till största del finns i våra tarmar, kan påverka hur mycket musklerna växer under ett träningspass. Det här innebär bland annat att man i framtiden kan hjälpa personer vars muskler är svaga.

Publicerad 2016-06-21 | Vardagspuls

Forskningsfynd från Karolinska Institutet visar att våra kroppsegna bakterier, så kallade mikrobiomet, tros ge ifrån sig vissa ämnen som gör att musklerna blir större när vi tränar. Ämnena tros också ligga bakom att vi mår bättre av träning på andra sätt, till exempel genom att hjärnan fungerar bättre, det rapporterar Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Rubbad bakterieflora kan ge sämre träningsresultat

Genom att studera möss har forskarna i den aktuella studien kommit fram till att möss som saknar den naturliga bakteriefloran också har sämre muskeltillväxt, något som kan tolkas som att en störd bakterieflora kan få oss människor att prestera sämre under ett träningspass. Forskarna fann också att träning hjälper till att berika tarmfloran av bakterier.

– Vi vet att bakteriernas komposition ändras vid träning, men hur det går till vet vi inte. Men vi är intresserade av dessa molekyler, säger Sven Pettersson vid Karolinska Institutet som under flera års tid studerat människans kroppsegna bakterier.

I framtiden hoppas forskarna på att kunna transplantera kroppsegna bakterier från vältränade personer till människor som lider av muskelsvaghet. Ambitionen är också att hjälpa exempelvis diabetiker för att på så vis förbättra deras ämnesomsättning.

Muskelförtvining börjar redan i 30-årsåldern

Det är inte bara äldre människor som drabbas av muskelförtvining. Faktum är att redan i 30-årsåldern blir våra muskler svagare och det är inte ovanligt att vi på äldre dagar drabbas av sarkopeni som innebär en kombinerad förlust av muskelmassa och muskelstyrka, något som Vardagspuls tidigare skrivit om. Med med styrketräning och rätt kost går det faktiskt att förhindra sarkopeni menar Tommy Cederholm som är professor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik. Enligt Tommy Cederholm är det extra viktigt att styrketräna när man fyllt 70 och att kosten är proteinrik.

– Mjölkprodukter är bra livsmedel för muskulaturen. Kött är också bra proteinkälla, men det går lika bra med fisk eller kyckling. Även linser och bönor innehåller mycket värdefulla proteiner, säger Tommy Cederholm i en tidigare artikel publicerad på Vardagspuls.