Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

vardagspuls Barn som äter mycket gluten före två års ålder har större risk att utveckla glutenintolerans Bild: Johnér

Så påverkar tidiga kosten risken för glutenintolerans

Fel kost kan fördubbla risken att drabbas hos barn

Barn som äter mycket gluten före två års ålder löper dubbelt så stor risk för att utveckla glutenintolerans. Det visar en ny studie.

Publicerad 2016-09-16 | Vardagspuls

En ny studie visar att mängden gluten i barns tidiga kost påverkar risken för att drabbas av celiaki, det vill säga glutenintolerans. I den internationella diabetes- och celiakistudien Teddy tittade forskarna på hur mycket gluten som ingick i barns kost upp till två års ålder. När man sedan lade samman det resultatet med risken att utveckla gluteintolerans såg man ett tydligt samband.

Fördubblad risk

Jämfört med andra barn som hade samma ärftliga risk att bli glutenintoleranta blev de barn som åt mycket gluten i högre utsträckning intoleranta från 12 månaders ålder – och i ännu högre utsträckning i åldrarna 18 till 24 månader. Mängden gluten som äts innan två års ålder kan så mycket som fördubbla risken för att utveckla glutenintolerans jämfört med barn som har samma ärftliga risk.

Glutenintolerans är inte en allergi utan innebär att proteinet i vete, råg och korn skadar ditt tarmludd. Det kan göra att glutenintoleranta inte kan tillgodogöra sig näringen i mat. En veteallergiker däremot har onormala försvarsreaktioner i kroppen.

Vill du läsa mer? Här hittar du hela studien.

Källa: Teddy-studien, Lunds universitet

Så genomfördes studien

Resultatet från Teddy-studien kan komma att påverka Livsmedelsverkets rekommendationer i höst. I studien har forskare jämfört glutenintaget hos barn vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av matdagböcker. I jämförelse med friska deltagare i studien, som är födda samma år, är av samma kön och har samma ärftliga risk för glutenintolerans, hade barnen som utvecklat intolerans ätit mer gluten.