Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

blocketannons Bild: Skärmdump Blocket/Johnér

Blev dumpad – ger bort vigselring på Blocket

Det finns aldrig några bra tillfällen att bli dumpad. Men kanske hade signaturen ”Förkrossad” lite mer otur än vanligt när han dumpades av sin flickvän veckan innan han tänkt fria till henne.
-Bokade stans bästa bord och hade planerat allt in i minsta detalj. T.o.m. när vart och hur jag ska ner på knä för att kläcka frågan: vill du gifta dig med mig, skriver han i annonsen.

Publicerad 2015-09-23 | Vardagspuls

Med två kryssningsbiljetter, hotellrumsnätter och en diamantring på fickan blev mannen dumpad av flickvännen bara några dagar innan han planerat in den romantiska weekenden när han skulle fria.

Men för att inte bara kasta allt i sjön så la han upp en annons på köp-sälj-sajten blocket där han uppmanar folk att skicka in sina bästa motiveringar till varför just de ska få hela paketet.

”Inte den giriga jäveln”

Istället för att sälja allt väljer signaturen ”Förkrossad” nu alltså att skänka bort det till någon som han kallar spontan och som kanske inte har så mycket pengar. ”Jag är inte den giriga jäveln så hit me med er bästa motivering till varför just du ska få ringen så får jag sitta och utse en vinnare medan tröstätande fortsätter.”

Hur många som nappat på erbjudandet eller vem den lyckliga är som till slut får ringer äterstår att se.

Men kanske hittar ”Förkrossad” lite tröst i Louise Hallins tips om hur du går vidare om du blivit dumpad.

MER:

Så kommer du vidare efter ett brustet hjärta