Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Emil dumpades – lämnade allt för att leva nomadliv

”Livet handlar om två saker – frihet och trygghet”

Emil Sergel sålde allt han ägde och bestämde sig för att leva som nomad under ett år. I Vardagspuls berättar han om sina insikter under året och vad som var svårast att ge upp.

Publicerad 2015-12-07 | Vardagspuls

Efter att ha blivit dumpad av äventyraren Annelie Pompe bestämde sig frilansande fotografen Emil Sergel för att göra en stor förändring i sitt liv.
– Det var efter att jag blev dumpad, magsjuk på ett berg.

Han sålde allt han ägde, flyttade in i sin surfbuss och levde ett år som nomad. Nu har han skrivit en bok om året där han frågar sig själv och läsaren: om möjligheterna är oändliga, varför väljer då nästan alla samma slags liv?
— Jag sålde allt. Det var ingen hippiegrej att jag skulle åka runt, utan det blev en bra arbetsmiljö, berättar han i Vardagspuls.

Han bestämde sig för att åka dit det inte regnade, så vädret styrde hans resa – till viss del. Men det var inte en solsemester som väntade, utan ett livsomvälvande beslut.
— Det kunde vara väldigt ensamt. Man kände sig lite bortkopplad.

Och Emil var ju som sagt ute efter mer än vackert väder. Att få ut något mer av livet; som han jämför med en pizza:
— Det är som att gå in på en pizzeria och det bara finns Hawaii. Men det finns så mycket mer!

Och mer än en vanlig resa blev det. Under ett år, levandes som nomad, kom många och långa funderingar. Och han kom fram till en sak.
— Livet handlar om två saker; frihet eller trygghet – jag tror det är att hitta den balansen. Det här var ett livsexperiment som blev en bok.