Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En av tio svenskar lider av känslig mage Bild: Mostphotos

En av tio svenskar har känslig mage

Läkaren: ”Det kan bero på rubbningar i mag- och tarmkanalens nervsystem”

Det är dags att slå hål på myten om stressmagar. Det finns nämligen inget som heter så. Stress i sig är inte orsaken till magproblem – däremot kan stress förvärra symptomen hos de som är drabbade av känslig mage, så kallad dyspepsi.

Publicerad 2017-09-08 | Erika Sjöö

Magen är en komplicerad ”apparat”. Det är mycket som händer där som påverkar vårt mående. Matsmältningen i sig kan orsaka gaser, obehag och svullnad men även faktorer som nervositet kan få oss att känna ”fjärilar i magen.” Mag- och tarmkanalen har ett alldeles eget nervsystem som kan reagera när det utsätts för stresshormoner. Det är med andra ord inte så konstigt att vi känner obehag i magen inför exempelvis en arbetsintervju.

Obehag i mitten av magens översta del

Diagnosen känslig tarm, även mer känd som IBS (Irritable Bowel Syndrome) är det många av oss som är bekanta med. En annan diagnos som vi inte hör talas om lika mycket, trots att den är väldigt vanlig, är känslig mage, på läkarspråk kallad dyspepsi. Symptomen på känslig mage varierar men bland de vanligaste hittar vi illamående, svullnad, brännande känslor och smärta i maggropen, tidig mättnadskänsla, hungersug och sura uppstötningar. En av tio svenskar har känslig mage förklarar Lars Kjellström, specialist i gastroenterologi, vid Aleris i Stockholm.

– Både barn och vuxna drabbas. När det kommer till känslig tarm och känslig mage går diagnoserna ofta i varandra, säger Lars Kjellström.

Rubbning i nervsystemet

Så hur kommer det sig egentligen att så många av oss är drabbade av känslig mage? Det är lätt att tro att stress i sig kan vara grundorsaken till problemen men det stämmer inte. Dyspepsi kan ha flera orsaker.

– Funktionell dyspepsi kan bero på en ökad känslighet i mag- och tarmkanalens känselceller, det vill säga en rubbning i det som kallas för det enteriska nervsystemet och som kommunicerar med det centrala nervsystemet. Det kan alltså också röra sig om en försämrad filterfunktion som innebär att det läcker upp för mycket information från mag-tarmkanalen till hjärnan och som gör att vi upplever smärta och obehag, säger Lars Kjellström.

Kan bero på infektion

Det finns även teorier om att känslig mage kan orsakas av tidigare infektioner som till exempel salmonella.

– Hos vissa patienter är det så tydligt när magproblemen började. De vet exakt vilket datum det hela satte igång och sedan dess har det inte varit bra. Då tror vi att det beror på något slags infektion. Hos andra kommer symptomen mer smygande, säger Lars Kjellström. Obehag i magen förknippas ofta med oro och ångest menar Lars Kjellström.

– Men det är inte oron och ångesten i sig som orsakar känslig mage. Det vi ser är att patienter som har de här besvären i högre grad söker vård för sina magproblem än de som inte har orosproblematik, säger Lars Kjellström.

Det är viktigt att söka vård om du har så kallade alarmsymptom, till exempel blod i avföringen eller kraftig viktnedgång. Innan du söker vård för obehag och smärtor i magen kan det vara bra att se över dina levnadsvanor.

Diagnosen känslig mage ställs hos läkare där du får göra en utredning.

Lars Kjellström.

Tips för dig med känslig mage

  1. Se över din kost. Undvik fet mat, kraftigt saltad mat, stekt mat, starka kryddor, kolsyrade drycker och alkohol, speciellt vin.
  2. Fundera på hur du äter. Kasta inte i dig maten, hoppa inte över några måltider och sitt gärna ned i lugn och ro och ät med kniv och gaffel. Satsa på små portioner och mellanmål.
  3. Motionera. Det håller igång magen.
  4. Fimpa cigaretten för gott. Rökning kan förvärra dina magproblem. Vi förstår att det kan vara svårt att sluta. Här får du några tips.
  5. Slappna av. Avslappningsyoga kan lugna ner din mage.

Källa: Lars Kjellström