Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

snippa underliv vagina Bild: Johnér

En femtedel har aldrig sett sin egen snippa

Svenska kvinnor har ingen bra koll på sin snippa.
Var femte har aldrig tittat på sin egen och inte ens hälften är nöjda med hur den ser ut, enligt en ny studie.

Publicerad 2015-09-17 | Vardagspuls

Ungefär tusen svenska kvinnor mellan 15-74 år deltog i YouGovs studie om vad kvinnor har för relation till sitt underliv.
Och resultatet blev att så många som var femte kvinna inte har sett sin vagina i spegeln – och att inte ens hälften är nöjda med hur deras underliv ser ut.

Fler resultat av studien:

  • Majoriteten av alla svenska kvinnor kallar sitt underliv för just ”underliv” (36 %), följt av ”där nere” (10 %) och "snippa" (9 %).
  • 40 % av alla kvinnor är inte bekväma med att visa sig nakna i omklädningsrum, undersökningen visar att endast 18 % av alla kvinnor känner sig bekväma med det.
  • Endast en knapp tredjedel (29 %) av alla svenska kvinnor pratar om sina underlivsbesvär med någon de känner väl, hela 71 % gör det inte. De flesta (55 %) upplever att det inte finns någon anledning, andra (16 %) att det känns för privat.
  • 73 % av alla kvinnor tar bort oönskad hårväxt kring snippan. Av kvinnor 15-29 år tar 46 % bort allt hår, och av alla kvinnor är det 23 %.
  • Av alla som avlägsnar hår kring snippan upplever mer än hälften (56 %) ofta eller ibland problem som klåda, utslag eller rodnad.
  • 66 % tvättar sitt underliv minst 1 gång per dag och 13 % gör det oftare än så.

Därför kan kvinnor känna sig obekväma

– Kvinnor kan känna att de inte känner igen sig i de ideal som finns om kvinnokroppen. Om man känner sig annorlunda mot idealen kan det vara pinsamt att ta hjälp, säger Maria Mårfält, apoteksgruppen.

Undersökningen vill lyfta fram att det inte pratas tillräckligt mycket om något som har stor betydelse för kvinnors hälsa och välmående. Kampanjen görs i samarbete mellan Apoteksgruppen och Svenska FN-förbundets projekt Flicka.

Källa: Apoteksgruppen