Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sofia Antonsson: SVenska forskare ett steg närmare lösningen på IBS Bild: Arla, Shutterstock

Ett steg närmare orsaken till IBS

Förändringar i immunförsvaret hos de med PI-IBS

Vardagspuls dietist och IBS-expert Sofia Antonsson om hur svenska forskare tagit ett viktigt steg närmare lösningen på mysteriet med magsjukdomen IBS.

Publicerad 2016-10-06 | Sofia Antonsson

Post infektiös irritable bowel syndrome, PI-IBS, har länge ansetts vara en psykosomatisk sjukdom som beror på stress. Forskare i medicin vid Örebro universitet har undersökt immunförsvarets roll vid PI-IBS och sett att det finns fysiologiska förändringar i tarmen som inflammationer i slemhinna, fler lymfocyter och vita blodkroppar och färre B-celler, som reglerar tarmfloran.

Örebrostudien är unik eftersom forskarna tagit prover från obehandlade tarmar och jämfört prover från tarmslemhinnan med avföringsprover. Bakteriefloran hos patienterna med PI-IBS visade sig skilja sig inte bara från friska deltagare utan även från andra IBS-patienter.

Näringsfysiologen: Clean eating – så går det till

En tredjedel drabbas

Många, nästan en tredjedel av alla svenskar, drabbas någon gång av IBS. Just PI-IBS kan man få om man till exempel fått problem med magen på semestern, efter ett julbord eller om vattnet blir kontaminerat. Örebrostudierna visar tydliga fysiologiska förändringar i tarmen och att det finns ett samband mellan stress och PI-IBS. Bakteriefloran påverkas både av stress och infektion och det är troligt att den spelar en stor roll i symptombilden.

I dag vet vi att IBS är en paraplydiagnos med minst 28 underliggande diagnoser, däribland PI-IBS. Kunskapen om de olika IBS-diagnoser är inte särskilt utbredd och det är fortfarande vanligast att bara få diagnosen IBS, även om IBS-M (omväxlande avföring), IBS-D (diarrédominerad) och IBS-C (förstoppningsdominerad) alltmer används.

Probiotika med många stammar

I framtiden kommer vi troligtvis att kunna behandla de olika typerna med kostbehandling och skräddarsydda probiotiska preparat för att återställa tarmfloran. Men eftersom vi än så länge inte vet vem som behöver vilken stam är rådet för den som vill ta ett tillskott med goda tarmbakterier (probiotika) att alltid ta ett preparat med så många olika stammar som möjligt. Då ökar chanserna att man ”prickar” rätt och man riskerar heller inte att en stam får övertaget i magen.