Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Lutein som finns i bland annat spenat kan hjälpa till att dämpa inflammationer i blodet efter hjärtinfarkt Bild: Mostphotos

Färgglada grönsaker kan dämpa inflammation efter hjärtinfarkt

Här är grönsakerna du ska satsa på

Lider du av kärlkramp eller någon annan kranskärlssjukdom? Då kan gröna grönsaker och gula frukter hjälpa till att dämpa de inflammationer som ofta uppstår i blodet efter exempelvis en hjärtinfarkt. Det visar ny forskning från Linköpings universitet.

Publicerad 2017-08-22 | Vardagspuls

Nu visar det sig att personer med kranskärlssjukdom kan ha stor glädje av att äta färgstarka grönsaker och frukter. Det är närings-och färgämnet lutein, en fettlöslig karotenoid från växtriket, som kan hjälpa till att dämpa låggradig inflammation i blodet enligt forskare vid Linköpings universitet.

Behandlades med lutein

Forskningen visar att många människor som haft en hjärtinfarkt dras med en kronisk inflammation i kroppen trots att de blivit behandlade med läkemedel och genomgått en livsstilsförändring.

– Vi vet att kronisk inflammation är förknippad med sämre prognos, säger Lena Jonasson, professor vid institutionen för medicin och hälsa och överläkare i kardiologi, som lett studien.

Och det är här luteinet kommer in i bilden. Forskarna har, genom att samla in immunceller i blodet från 193 patienter med kranskärlssjukdom, kunnat påvisa att cellernas inflammatoriska aktivitet minskade kraftigt när de behandlades med lutein.

Tillsätt olja

Så vilken typ av grönsaker ska man då satsa på för att få i sig lutein? Jo, det är bland annat grönkål, broccoli, spenat, persilja, ärtor och citrusfrukter. Lutein finns i tablettform men forskarna menar att det bästa sättet att få i sig lutein är att äta grönsaker.

– Det är viktigt till att man inte äter bara det råa spenatbladet utan att man även har lite fett till, olja eller så. För karotenoiderna och luteinet är fettlösliga och annars får man inte i sig så mycket, säger Lena Jonasson.

Lutein hjälper mot grå starr

Tidigare forskning visar att lutein kan skydda mot grå starr och andra åldersförändringar i ögats gula fläcken. Nästa steg för forskarna är att fortsätta ta reda på om livsmedel som innehåller höga mängder av lutein kan ha positiva effekter på immunförsvaret hos människor som är drabbade av kranskärlssjukdom.

Även friska personer kan ha stor nytta av att äta lutein som dämpar åderförkalkning.

Studieresultaten har publicerats i den amerikanska medicinska tidskriften Atherosclerosis.

Något att äta?

Källor: forskning.se, svt.se