Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny studie visar att periodisk fasta inte ger bättre viktnedgång än att äta mindre varje dag Bild: Mostphotos

Periodisk fasta inte bättre än att äta mindre varje dag

Populära dieter inte effektiva för alla

Allt fler väljer att gå på dieter som går ut på att man fastar ett par dagar i veckan. Men nu visar en ny studie att det inte är mer effektivt än att minska sitt dagliga kaloriintag.

Publicerad 2018-01-23 | Vardagspuls

Dieten 5:2 är ett bra exempel på en diet som går ut på att man fastar periodvis. Under två dagar i veckan äter man kaloribegränsat medan man under resterande fem dagar äter som man vill. Många har använt dieten som en metod för att gå ner i vikt. Men nu visar en ny studie från USA att periodvis fasta inte ger bättre viktnedgång än en metod som går ut på att dagligen dra ner på sitt kaloriintag, skriver Dagens Medicin.

Samma resultat i båda grupperna

I studien deltog 100 vuxna personer som antingen var överviktiga eller hade fetma. De flesta av dem var kvinnor och i snitt 44 år gamla. Personerna delades in i tre grupper där den första gruppen bestod av individer som fastade varannan dag, den andra av individer som minskade sitt dagliga kaloriintag. Den tredje gruppen var en kontrollgrupp som bestod av personer som varken fastade eller åt mindre.

Studien pågick under sex månaders tid. De som fastade varannan dag fick i sig 25 procent av det dagliga energibehovet medan de som minskade sitt kaloriintag fick i sig 75 procent av det dagliga energibehovet.

Resultatet visar att både de som fastade varannan dag och de som åt mindre varje dag hade gått ner i snitt 7 procent i vikt jämfört med personerna i kontrollgruppen.

Att en person valde att hoppa av under studiens gång medför dock vissa svagheter för studieresultatet menar forskarna.

Resultaten har publicerats i tidskriften Jama Internal Medicine.

Källa: Dagens Medicin