Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny studie visar att 3 av 4 kvinnor blev gravida med hjälp av fertilitetsbehandling Bild: Johnér

Behandling ökade chanserna att bli gravid

Ny studie: Tre av fyra kvinnor fick barn

Nu kommer positiva nyheter för par som har svårt att få barn. En ny dansk studie visar att tre av fyra kvinnor som påbörjar en fertilitetsbehandling blir gravida inom fem år.

Publicerad 2016-07-06 | Vardagspuls

Den nya studien som gjorts på 20 000 kvinnor visar att 57 procent av kvinnorna blev gravida efter att de gjort någon form av fertilitetsbehandling. Men fortfarande spelar åldern en stor roll för chanserna att bli gravid. Studien visar nämligen att det är 80 procent chans för kvinnor under 35 år att få barn. För kvinnor som passerat 40 är motsvarande siffra 26 procent, det rapporterar Sveriges Radio.

Studien visar också att 14 procent av kvinnorna fick barn på naturlig väg mellan att olika fertilitetsbehandlingar pågick.

Nu hoppas forskarna på att studieresultaten kan användas för att kunna ge ofrivilligt barnlösa föräldrar bättre kunskap om hur stora deras chanser till graviditet är.

Olika orsaker till ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet innebär att man försökt att få barn under ett års tid utan att lyckas. Att en kvinna inte har ägglossning eller att mannens spermier är av dålig kvalitet kan vara orsaken till den ofrivilliga barnlösheten. Även livsstilsvanor såsom rökning och övervikt kan ligga bakom.

Par som har svårt att få barn kan söka vård för sina problem för att få orsaken till barnlösheten fastställd. Ibland går det dock inte att hitta någon förklaring. I sådana fall talar man om oförklarad barnlöshet.

Sedan den 1 april i år har ensamstående kvinnor i Sverige rätt till assisterad befruktning eller IVF-behandling.

Fakta om fertilitetsbehandling

Infertilitetsbehandling ges till par som av någon anledning har svårt att få barn. Det finns olika typer av behandlingar.

  • Stimulerad ägglossning. Hormontabletter eller hormonsprutor ges till kvinnan för att framkalla ägglossning.
  • Insemination av spermier. Spermier, som kommer från mannen i paret eller en donator, sprutas in i livmodern genom en slang när kvinnan har ägglossning.
  • Provrörsbefruktning, IVF. Ägg plockas från äggstocken efter att ägglossning framkallats av hormoner. Mannen lämnar spermier som sammanförs med äggen i ett provrör. Efter det sätts befruktade ägg tillbaka i livmodern.
  • Provrörsbefruktning med äggdonation. Donerade ägg sammanförs med spermier i ett provrör.
  • Kirurgisk behandling. Kan ges om kvinnan har endometrios, äggledarskador eller förändringar i livmoderhålan.

Efter två veckor kan man göra ett graviditetstest för att se om man blivit gravid. Om behandling ej lyckats kan man diskutera med sin läkare för att se om man kan försöka med en annan metod. Upprepade behandlingsförsök som inte lett till graviditet kan kännas mycket svårt. Då kan man få prata med en kurator eller psykolog.

Källa: Vårdguiden 1177