Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sola säkert Bild: Johnér Bildbyrå

För lite sol fördubblar risken att dö i förtid

Risk för hjärt-kärlsjukdom och depression

Att sola för mycket kan orsaka hudcancer, det vet vi. Men att undvika solljuset innebär också stora hälsorisker. Enligt ny svensk forskning visar det sig att för lite exponering i solen kan vara lika hälsovådligt som rökning, stillasittande och övervikt och kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Publicerad 2016-03-20 | anna@vardagspuls.se

I en stor studie vid Karolinska universitetssjukhuset har forskarna jämfört kvinnor som solat mycket, måttligt eller inte alls, och det visar sig att de som inte solar alls löper en fördubblad risk att dö i förtid, rapporter Sveriges radio.
– Vi har följt nästan 30 000 kvinnor i 20 år och frågat hur de solar och ett antal andra parametrar. Och då ser vi att kvinnorna som inte solar har en dubblerad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom. De löper också ökad risk att drabbas av till exempel autoimmunitet som diabetes och MS, säger Pelle Lindqvist, docent vid Karolinska universitetsjukhuset i Huddinge, till Sveriges radio.
Den nya studien publiceras i aprilnumret av medicinska tidskriften Journal of Internal Medicine.

3 tänkbara anledningar

Det finns studier sedan tidigare som pekar på samma sak, men svaret på varför måttligt solande kan minska risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande oklart.
– En huvudhypotes har ju varit att undvika D-vitaminbrist som är vanligt på våra breddgrader, säger Pelle Lindqvist till radion.

En annan hypotes är enligt Pelle Lindqvist att solning frisätter kväveoxid vilket är positivt för kärlsystemet. En tredje är att kroppen har ett inbyggt belöningssystem där må-bra-hormonet endorfiner frisätts när vi solar. Och endorfinerna minskar stressnivån i kroppen och kan därmed förhindra kronisk och akut stress.

Fortsätt sola med måtta

Men för mycket och för lite skämmer allt som det ju heter. Välkänt sedan tidigare är att mycket solande ökar risken för hudcancer, malignt melanom, något som ökat i Sverige de senaste åren. Och Pelle Lindqvist betonar att överdrivet solande ska undvikas men tipsar om att vistas lite utomhus varje dag i solljuset.
– Man kan ta lunchkaffet ute i solen. Då blir det varje dag, mitt på dagen och det blir inte för länge.