Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ny forksning visar att för lite sömn kan leda till viktökning Bild: Johnér

För lite sömn kan göra att du går upp i vikt

Koppling mellan sömnbrist och förändrad tarmflora

Sovit för lite och gått upp i vikt? En ny studie från Uppsala universitet visar att dålig sömn kan leda till förändringar i vår tarmflora som i sin tur kan medföra att vi går upp i vikt eftersom ämnesomsättningen minskar.

Publicerad 2016-10-27 | Vardagspuls

Det är sedan tidigare känt att förändringar i tarmfloran kan ha kopplingar till fetma och typ 2-diabetes och att kronisk sömnbrist kan leda till övervikt. Men man har inte känt till om sömnbrist på något sätt kan påverka människans tarmflora.

Fler studier behövs

I den nya studien deltog nio friska och normalviktiga personer. Under två nätter sov de endast fyra timmar, vilket kan klassas som måttlig sömnbrist, medan de sov åtta timmar de andra två nätterna. Sedan undersök forskarna på vilket sätt sömnbristen förändrade tarmfloran hos personerna.

Resultatet visar att på det hela taget förändrades inte sammansättningen av tarmfloran av sömnbrist men att man i mer riktade analyser fann vissa förändringar i tarmfloran.

– Dessa liknar de som man i vissa andra studier har sett då man har jämfört exempelvis personer som lider av fetma med normalviktiga personer. Ett exempel var att sömnbrist tycktes öka kvoten av Firmicutes jämfört med Bacteroidetes. Nu krävs det längre och större kliniska studier för att undersöka om det är så att en förändrad tarmflora kan bidra till de negativa hälsoeffekter som framförallt kronisk sömnbrist har kopplats till, såsom viktuppgång, insulinresistens och risk för typ 2-diabetes, säger läkaren och forskaren Jonathan Cedernaes i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Sveriges Radios vetenskapsredaktion, som gjort ett inslag om studien, förklarar närmare att när bakteriestammen Firmicutes ökar jämfört med Bacteroidetes kan förmågan att utvinna näringsämnen och ta upp dem ur födan öka.

– Det skulle kunna vara en anledning till varför sömnbrist kan göra att man har en ökad risk att gå upp i vikt på längre sikt, säger Jonathan Cedernaes till Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Källa: Uppsala universitet, Sveriges Radio