Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Studie visar: Choklad kan lindra hosta Bild: Johnér

Studie visar: Choklad kan lindra hostan

Riktigt goda nyheter för alla förkylda stackare

Grattis alla förkylda stackare! Choklad har nämligen en lindrande effekt mot hosta, enligt en brittisk studie.

Publicerad 2016-10-27 | Senast ändrad 2017-09-14 | Vardagspuls

Smaken av hostmedicin är ju sällan en favorit. Vilken tur då att du kan lindra din hosta med något betydligt godare – choklad!

Enligt en studie genomförd vid London Imperial College kan choklad till och med vara mer effektiv än vissa traditionella hostmediciner. Hemligheten är antioxidanten teobromin, som kakao är naturligt rik på. Teobrominet kan dämpa aktiviteten hos de nerver som sätter igång hostan.

I studien delades försökspersonerna upp i tre grupper. En tog kodein, alltså det verksamma ämnet i traditionella hostmediciner. En annan grupp tog teobromin, det verksamma ämnet i kakao och en tredje grupp fick placebo, alltså piller utan verkan.

Överlägsen vinnare

Försökspersonerna fick sedan äta capsaicin, det ämne som chilin dess hetta, tills det fick dem att börja hosta. Genom att titta på hur mycket capsaicin som krävdes innan personen började hosta kunde man mäta de olika ämnenas lindrande effekt. Vinnaren: teobromin, alltså det ämne som finns i kakao.

För att framkalla hosta hos de personer som tagit teobromin innan krävdes tre gånger så mycket hostframkallande medel jämfört med de andra två grupperna. Den mängd försökspersonerna fick gav inga biverkningar eller negativa hälsoeffekter, enligt studien.

Tidigare har en läkare i Norrköping fått kritik från Läkarförbundet för att ha rekommenderat sina patienter att äta choklad istället för att att ta traditionell hostmedicin.

Men nästa gång du har hosta kan du ju alltid prova att dricka varm choklad. Tänk på att det verksamma ämnet finns i kakaon så välj en choklad med hög kakaohalt.

Källa: Må bra, Imperial College

Bara smarriga recept med choklad på temasidan på Arla.se!