Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

utmattningsdepression Bild: Johnér

Forskare varnar: D-vitaminbrist allvarligare än många tror

Kan leda till depression, fetma och autism

Att D-vitaminbrist påverkar vårt allmäntillstånd är välkänt. Men nu varnar forskare för att det är mycket allvarligare än vad man tidigare trott och att problemet måste tas på allvar. I Sverige blir bristen på D-vitamin ett allt större problem för allt fler människor.

Publicerad 2015-11-26 | Senast ändrad 2016-06-14 | Vardagspuls

D-vitaminet är nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar. Brist på vitaminet kan också ge bland annat värk och muskelsvaghet. Men vad få kanske känner till är att D-vitaminbrist också kan vara en del av orsaken till ms, Alzheimer, Parkinsons sjukdom, barndiabetes, tjocktarmscancer, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression. Det här skriver Susanne Bejerot, psykiater och docent vid Karolinska institutet och Mats Humble, psykiater och forskare vid Örebro universitet i Svenska dagbladet.

”Problemen tas inte på allvar”

De två forskarna skriver att problemet inte tas på tillräckligt stort allvar. Detta trots att många i Sverige lider av D-vitaminbrist. Eftersom kroppen producerar D-vitamin av solljus är det många personer med mörk hy som lider av brist på vitaminet på norra halvan av jordklotet. Och det har i flera studier visat sig att det ofta är personer med låg inkomst, låg utbildning och invandrarbakgrund som löper större risk för att må dåligt, både psykiskt och fysiskt. Enligt Susanne Bejerot och Mats Humble skulle det kunna bero på kronisk brist på D-vitamin. Och nu uppmanar de ansvariga myndigheter att ta ansvar: ”Fortfarande är D-vitaminfrågan ”ingens bord”. Man kan fråga sig hur många sjukdomar som måste kopplas till låga D-vitaminnivåer för att något ska hända, skriver de i Svenska dagbladet

Stärker musklerna

Förutom att träning stärker musklerna och bibehåller muskelstyrkan så har det även visat sig att D-vitamin har en positiv inverkan på musklerna. I en amerikansk studie där runt 400 personer deltog visade det sig att de med höga nivåer av D-vitamin i kroppen också hade större muskelstyrka i armar och ben, skriver Medicine & Science in sports & exercise.

Så se till att frossa i fet fisk, mjölkprodukter och ägg – särskilt på vintern när det är extra svårt att få sig tillräckligt av det viktiga vitaminet på nordligare breddgrader.

6 tips på D-vitaminkällor

 • Ägg
 • Kantareller
 • Fet fisk
 • D-vitaminberikad havredryck
 • D-vitaminberikade mjölkprodukter
 • Margarin

  Glöm inte bort att även solen ger D-vitamin, så se till att vistas lite ute varje dag!

  Källa: Livsmedelsverket