Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mansförkylning kan existera på riktigt menar några forskare Bild: Mostphotos

Forskare: ”Man cold finns på riktigt”

Hormonella skillander kan vara förklaringen

Rycker du på axlarna åt en man som överdriver sin förkylning. Då kanske det är dags att tänka om. I alla fall om man får tro en forskare som menar att så kallad ”mansförkylning” verkar finnas på riktigt.

Publicerad 2017-12-12 | Vardagspuls

Alla har vi säkert en man i vår närhet som brukar jämra sig lite extra när han är förkylda. Fenomenet, som kallas ”man cold”, förklaras ofta som en överreaktion, men nu kan det alltså bli ändring på den saken.

Hormonella skillnader

Den kanadensiska forskaren Kyle Sue har tittat närmre på det här med mansförkylning och sett att män verkar ha ett svagare immunförsvar än kvinnor och att de är mer mottagliga för komplikationer. Kyle Sue menar att hormonella skillnader mellan könen skulle kunna ligga bakom. Det kvinnliga östrogenet tros  nämligen skydda immunsystemet medan testosteronet kan försämra det.

Kyle Sue har också sett att män i högre grad hamnar på sjukhus på grund av förkylning och att de oftare dör i influensa-relaterad sjukdom. Han poängterar samtidigt att det behövs mer forskning.

Annan forskare kritisk

Studien, som publicerats i British Medical Journal, har inte helt oväntat mötts av kritik. Forskaren Sabra L. Klein vid Hopkins universitetet poängterar att det finns många länder där pojkar och män anses ha ett högre värde och därför oftare får tillgång till bättre sjukvård.

I sin forskning har Kyle Sue studerat vetenskaplig litteratur och därigenom konstaterat att män verkar drabbas hårdare av förkylning. Sabra L. Klein anser att det finns alldeles för lite forskning för att bevisa att ”man cold” verkligen existerar. 

Källa: Aftonbladet