Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny studie visar att för lite salt är dåligt. Det kan öka risken för högt blodtryck som i sin tur kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Bild: Johnér

Forskare varnar: Dra inte ner på saltet för mycket

Länge har det pratats om vikten av att inte äta för mycket salt. Men hur hälsosamt är det egentligen att äta för lite? Ny forskning visar på negativa konsekvenser.

Publicerad 2016-11-21 | Alexandra Lönnroth

Tidigare i år presenterades en studie i tidskriften The Lancet. Den visar att personer som äter mindre än tre gram salt per dag löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke, än de som äter normala mängder salt. Den normala mängden salt är cirka 5–6 gram om dagen.

Inte ens personer med högt blodtryck drar fördel av att äta för lite salt. Snarare tvärtom, visar studien.

– Det här är extremt viktiga fynd för de som lider av högt blodtryck, kommenterar en av forskarna, Andrew Mente vid McMaster University i Kanada.

I studien deltog 130 000 människor från sammanlagt 49 länder.

Svenskar är extra förtjusta i salt

Resultatet styrker tidigare funderingar om att personer med högt blodtryck som även äter mycket salt, bör sänka sitt intag till normala nivåer– inte till låga. Om saltintaget blir för lågt ökar risken för sjukdomar, oavsett blodtryck.

Det bör tilläggas att vi svenskar älskar salt och äter i genomsnitt 11 gram salt om dagen. En mängd som är nästan dubbelt så stor som den som forskarna i studien rekommenderar.

Äter du för mycket salt?

Det är heller inte bra att äta för mycket salt. I salt finns nämligen natrium som kan höja blodtrycket och som i sin tur kan öka risken för hjärtinfarkt, njurskador och stroke.

Restaurangmat samt hel– och halvfabrikat är de största bovarna när det kommer till dolt salt. Vi får i oss ungefär fyra femtedelar av allt salt från färdiga livsmedel som vi köper hem. En portion färdiga köttbullar med potatis och brunsås på pulver innehåller till exempel tre gram salt. Det kan därför vara bra att laga sin egen mat istället för att köpa färdiglagad.

Livsmedelsverket försöker att minska svenskarnas saltkonsumtion och rekommenderar cirka 5–6 gram per dag.

Källor: SVT, The Lancet, Livsmedelsverket