Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Aloe vera-dryck har marknadsförts som hälsosamt och bra för levern. Men studier visar att det är skadligt för levern. Bild: Pixabay

Forskare varnar för populära hälsodrycken

En ny studie visar att hälsodrycker med aloe vera inte alls är särskilt hälsosamma. Dryckerna sägs ha förmågan att rena levern, men forskning visar motsatsen.

Publicerad 2016-11-28 | Senast ändrad 2017-01-09 | Alexandra Lönnroth

Förutom att vara hälsosamma och kunna rena levern, påstås aloe vera-dryckerna kunna skapa en inre balans och stabilisera mag– och tarmkanalen.

På uppdrag av tv-programmet ”Matkollen” har den norska motsvarigheten till läkemedelsverket, Statens Legemiddelverk, kollat närmare på detta. I studien slår man fast att dryckerna är onödiga och i vissa fall farliga.

– Du blir varken sundare eller friskare av de här dryckerna. Det finns väldigt lite vetenskapliga belägg för det, säger Steinar Madsen som är medicinsk chef för Statens Legemiddelverk, till norska TV2.

Svenska Claude Marcus, forskare och professor vid Huddinge sjukhus håller med. Han menar att det inte finns några dokumenterat positiva effekter från att dricka aloe vera-dryck.

Undersökningen har kollat på några populära märken som säljer aloe vera-drycker. Ett påstående som Steinar Madsen reagerat extra stark på är att aloe vera skulle ha förmågan att rena levern.

– Levern behöver inte renas. Den renar sig själv på ett alldeles utmärkt sätt. Det är faktiskt tvärtom. Aloe vera-dryck har vid några tillfällen orsakat leverskada, säger han till norska TV2. 

Ändrar i sin marknadsföring

Märket Pukka har efter undersökningen ändrat i sin marknadsföring. Företaget menar att det skett ett missförstånd mellan producent och säljare, samt att deras dryck inte innehåller den del av aloe vera som ska vara skadlig för levern.

I Sverige är det Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet för aloe vera-drycken då det räknas som ett kosttillskott.

Källa: Expressen/ hälsoliv