Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

bild hjärna tonåring Bild: Johnér

Först då är din hjärna fullt utvecklad

– och därför fungerar din tonåring så här

Hjärnan är i full storlek redan i tonåren. Trots det är det fortfarande många förmågor som inte är utvecklade. Psykoterapeut Louise Hallin jämför tonårshjärnan med en stark bilmotor i en annars skruttig bil.
– Den kan köra hur fort som helst men bromsarna och ratten är inte ok.

Publicerad 2016-04-14 | Vardagspuls
 

Överläkaren Anders Hansen berättar hur du kan föryngra din hjärna och få bättre minne med hjälp av fysisk träning.

Även om hjärnan är plastisk och förändras hela livet så räknar forskarna med att hjärnan är som fullt utvecklad i 25-årsåldern. Men innan dess är allt alltså fortfarande lite stökigt där i hjärnbarken. Långt efter att de värsta hormonsvallen försvunnit fortsätter det stora processer i hjärnan. Så det kanske inte är så konstigt att ditt tonårsbarns framtidsplaner inte sträcker sig mer än någon vecka fram i tiden– eller kanske till och med bara dagen ut.

Ännu har nämligen inte resonemang och förnuft nått hjärncellerna, varför din tonåring kanske ofta beter sig kaotiskt.
– Kaotiska beteenden ska mötas av strukturer från föräldrarna. Barn behöver ha rutiner och gränser, säger psykoterapeut Louise Hallin.

Resonemang fram – känslor bak

Och hjärnan förändras och utvecklas mycket under tonåren. I en amerikansk studie visade det sig att det är det man gör under tonåren som präglar hjärnan även för framtiden. En av forskarna som låg bakom studien, barn- och ungdomspsykiatern, Jay Giedd, blev mycket överraskad över hur viktiga de här åren faktiskt är för ens fortsatta hjärnkapacitet. Han och hans forskarteam har undersökt 2 000 personer mellan tre och 25 år. Genom så kallade magnetresonanskameror kunde forskarna se in i hjärnan och upptäcka dess förändringar. Och det visade sig att den intensivaste hjärnutvecklingen inte alls bara sker under barnens första år, som man tidigare trott, utan även i tonåren, skriver Svenska dagbladet.

Funktioner som blir färdigutvecklade allra sist sitter i pannloben, det som även kallas frontallob och som är den främre delen av storhjärnans hjärnbark.
– Det händer fruktansvärt mycket i tonåren. Men hjärnan mognar från bakdelen fram till frontalloben, säger Louise Hallin och förklarar att resonemang, förnuft och regler bearbetas av hjärnans främre delar, medan de känslomässiga reaktionerna sitter bak i hjärnan. Det är förklaringen till att barn och unga har svårare att kontrollera känslor, impulsivitet och aggression.
– En tonårshjärna kan inte motstå impulser och aggressivitet. Vuxna människor har mer kontakt med båda delarna av hjärnan, men det har inte tonårshjärnan.

Förmågan till framtidsplanering, riskbedömning, överblick och att sålla intryck är alltså inte utvecklade hos tonåringar. Louise Hallin jämför tonårshjärnan med en bil som har en stark motor men dålig kontakt med broms- och styrreglage.
– De kan köra hur fort som helst men bromsarna och ratten är inte ok.

Storleken har ingen betydelse

Trots att hjärnan tar lång tid på sig att bli färdigutvecklad når den sin fulla storlek i 11 till 12-årsåldern, och 95 procent av fullvuxen storlek redan i 6-årsåldern. Och det är ungefär i puberteten som vi har maximalt med kopplingar mellan nervcellerna. Men det betyder inte att vi är som smartast då. Med åren blir kontakterna visserligen färre men starkare och effektivare.

Och det är i tonåren som det sker en överlevnadskamp mellan nervcellerna och då det bestäms vilka som ska ha kontakt med varandra. Många av cellerna dör ut, men de man utvecklar stärks. Det man gör mycket, blir man också bra på. Det är också därför vi har som lättast att lära oss när vi är barn.

Så med all den här informationen att processa i vår hjärna nu – hur ska vi egentligen bemöta våra ungdomar? Ska vi vara den vuxna hjärnan åt dem tills de blir 25? Både ja och nej svarar Jay Giedd till Svenska Dagbladet.
– Det är viktigt att de lär av sina misstag. Det är en del av att växa upp. Givetvis ska vi hjälpa dem att förhindra katastrofer. Men vi kan inte vara deras fullmogna pannlober till 25-årsåldern. Kanske bör vi ändå tänka på hur sent hjärnan mognar och hur mycket våra unga vuxna också behöver oss föräldrar.

MER:

Louise Hallin: Curlade barn blir absurt självupptagna

Din hjärna slutar aldrig utvecklas

Det här ”återuppbygger” hjärnan

Så tränar du upp hjärnan

Psykoterapeuten om skärmtid för barn