Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

antibiotika Bild: Johnér

Det här kan vara alternativet till antibiotikan

Forskarna har hittat en ”avstängningsknapp” mot inflammation

Resistensen mot antibiotika ökar och arbetet med att hitta alternativa behandlingsmetoder pågår febrilt. Nu har en grupp svenska forskare vara ett steg närmare lösningen. Och det är inflammationen som man fokuserar på.

Publicerad 2016-05-12 | Vardagspuls

Behandling med antibiotika har ökat stadigt i världen – och i samma takt har motståndskraftiga bakterier vuxit fram. Ännu kan många av de farliga bakterieinfektionerna behandlas med antibiotika men resistensen ökar snabbt och bakterier hittar nya former för att övervinna antibiotikan. Därför finns det ett stort behov att hitta nya former och metoder. Som Vardagspuls tidigare skrivit om hoppas svenska forskare på att honung ska kunna ersätta antibiotika i framtiden. Och nu har också forskare vid Lunds universitet hittat en möjlig metod som skulle kunna komma till användning i framtiden.
– Vi tror oss ha hittat en ”avstängningsknapp” för den inflammation som skadar patienten, säger Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi i ett pressmeddelande från Lunds universitet och som lett studien som publicerats i Science Translational Medicine.

Immunförsvaret överreagerar

Efter en bakterieinfektion är ett visst mått av inflammation är en naturlig följd. Inflammationen är nämligen ett tecken på på att immunförsvaret bekämpar bakterierna. Men ofta överreagerar immunförsvaret vid svåra infektionssjukdomar vilket leder till att inflammationen stannar kvar alldeles för länge. Det leder till skador på kroppen.
– Man vill ju ha bort bakterierna, men slippa inflammationens biverkningar i form av till exempel feber och organskador, säger Catharina Svanborg och berättar att det är just det de lyckats göra med möss med njurbäckeninflammation.

Och det har de lyckats med efter att de upptäckt några viktiga så kallade transkriptionsfaktorer inom immunförsvaret. De fungerar som en slags ”gen-reglerare”, som styr tillverkningen av proteiner från vissa gener. Och det var balansen mellan de här faktorerna som visade sig vara avgörande. Om forskarna slog ut den ena faktorn blev mössen allvarligt sjuka med kraftig inflammation, blodförgiftning och bölder i njurarna. När forskarna motarbetade effekten av den ena faktorn i samma möss blev de bakteriefria och inflammationsfria, precis som om de fått en antibiotikakur.

Det forskas mycket på så kallad immunterapi – som på olika sätt utnyttjar kroppens eget immunförsvar – och många hoppas att sådana behandlingar ska kunna vara ett alternativ till antibiotika i framtiden skriver Lunds universitet. Men forskningsarbetet är komplicerat då immunförsvarets reaktion ofta leder till en stark och skadlig inflammation.