Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Blodgivare donerar blod Bild: Mostphotos

Ge lite blod på Internationella blodgivardagen

I dag firar vi alla som ger blod

Den 14 juni varje år är det Internationella blodgivardagen. Dagen, som instiftats av bland andra världshälsoorganisationen WHO och Röda korset, arrangeras för att tacka och fira alla blodgivare runt om i världen. Tack!

Publicerad 2017-04-12 | Senast ändrad 2017-06-14 | Vardagspuls

I dag är 3 av 100 svenskar blodgivare. Men Blodcentralen, som är en del av Stockholms läns landsting, menar att det behövs fler. I ett pressmeddelande skriver man att blodlagren inför storhelger och semesterperioder måste vara välfyllda eftersom det kommer in mindre mängd blod under röda dagar.

– Det går aldrig att förutse exakt hur mycket blod som kommer gå åt. Oförutsedda händelser kan kräva mycket stora mängder blod, säger Karolina Blom Wiberg, kommunikationsansvarig för Blodcentralen, i Stockholms län.

Vill du bli blodgivare?

Du som är intresserad av att bli blodgivare tar dig till en blodcentral där du får fylla i en hälsodeklaration och ta blodprov och mäta blodtryck. Vuxna personer mellan 18 och 60 år, som är friska och väger minst 50 kilo, kan ge blod.

Vem som helst kan dock inte bli blodgivare. Det får inte finnas någon smitta i blodet. Den som vill anmäla sig som blodgivare får därför alltid ta ett prov som säkerställer att det inte finns hiv, gulsot eller syfilis i blodet. Andra omständigheter som eventuellt kan medföra att du inte får ge blod kan vara att du använder läkemedel, har allergiska besvär eller haft en akut infektionssjukdom.

En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod. Blodets främsta uppgift är att transportera syre i kroppen.

Källa: Geblod.nu, Blodcentralen i Stockholms läns landsting