Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

"Glutenkänsliga" mådde bäst när de åt just gluten i en norsk studie Bild: Mostphotos

Studie visar: "Glutenkänsliga" mådde bäst av att äta gluten

Oväntat resultat i norsk studie på personer med IBS

En norsk studie på människor som upplevde sig som glutenkänsliga fick ett minst sagt oväntat resultat. Ett blindtest visade nämligen att de "glutenkänsliga" mådde som bäst av att äta just gluten.

Publicerad 2017-06-14 | Vardagspuls

Endast 66 personer deltog i studien vid Oslo universitet som undersökte sambandet mellan IBS, eller irritabel tarm, och intag av gluten. Alla har de diagnostiserats med just IBS och alla misstänkte de att gluten förvärrar symptomen.

För att undersöka om det stämde genomfördes ett blindtest. Studiedeltagarna fick under en vecka äta fruktaner, det vill säga de kedjor av fruktos som personer med IBS vanligtvis har svårt att bryta ner. Därefter åt de kost med gluten under en vecka och en placebodiet med allsidig kost den tredje veckan. Resultatet: deltagarna, som alla trodde att de var glutenkänsliga, mådde som bäst under veckan då de åt gluten.

I blindtestet syntes inga kopplingar mellan kost med gluten och magbesvär. Tvärtom mådde nära hälften, 27 av 66 deltagare, bäst under den veckan de ovetande åt gluten.

Experten: Så ska du äta om du är vegetarian och har IBS

Gluten och IBS

Boven för de flesta var istället de fruktanerna som personer med IBS vanligtvis har svårt att bryta ned. Men varför tror vissa med IBS att gluten är det som ställer till det för maghälsan?

Det är skillnad på glutenintolerans, glutenkänslighet och IBS. För att veta om du är glutenintolerant krävs ett blodprov som visar att du har antikroppar i blodet mot glutenproteinet. Glutenintolerans heter också celiaki. Cirka 1-2 procent av Sveriges befolkning drabbas och behandlingen är glutenfri kost hela livet.

Glutenkänslighet innebär att du får besvär trots att du inte har dessa antikroppar i blodet. Tarmen kan bli inflammerad om du äter för mycket gluten och du kan drabbas av symptom som trötthet, ledvärk och hjärndimma.

Om det är IBS du har kan det vara svårare att ringa in vilka livsmedel som magen reagerar på. Det är vanligare att personer med IBS reagerar på fibrer i sädesslag än på gluten.

Källa: Sydsvenskan