Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Anders Hansen utsett till Årets författare av 1,6-miljonerklubben och 2,6-miljonerklubben Bild: Bonnier Fakta

”Det finns faktiskt ett mirakelmedel – och det stavas träning”

Överläkaren Anders Hansen är Årets författare

Anders Hansens bok "Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna" har fått ett enormt genomslag – och har lärt oss att träning kan vara effektivt mot både stress och nedstämdhet. Nu har den stresstålige överläkaren utsetts till Årets författare 2017 av 1,6- och 2,6-miljonerklubben.

Publicerad 2017-02-14 | Vardagspuls

Grattis!
– Tack! Det var roligt och överraskande att jag vann och att min bok (Hjärnstark, Bonnier Fakta) fått så stort genomslag. Jag har hört från skolor som infört extra skolgymnastik och psykiatriska kliniker som börjat skriva ut fysisk träning  som behandling. Folk har kommit fram på stan och sagt att jag förändrat deras liv. Det känns fantastiskt!

Varför vann just du, tror du..?
– Jag tycker själv att den här forskningen är vansinnigt spännande eftersom den berättar något om oss själva och hur vi fungerar. Sedan måste den göras begriplig. Det är inte helt enkelt men det tror jag att den här boken har lyckats med.

Vad är ditt mål som inspiratör och författare?
– Jag vill sprida den här viktiga informationen, fritt från pekpinnar. Jag har följt och skrivit om medicinsk forskning i 15 år och har lärt mig skija bra från dåligt. I vår tid av falsk information kan det vara svårt att ta till sig det här osannolika, att det finns faktiskt ett mirakelmedel och det stavas träning.

Vad blir du själv inspirerad av?
– Bra, ny, spännande vetenskap. Av att diskutera med kollegor. Jag är nyfiken och vill alltid lära mig mer.

Anders Hansen tar emot priset som Årets författare.

Förra året intervjuade vid dig om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressresistens. Det blev en av förra årets mest lästa artiklar. Varför är det här ett ämne som får så stort genomslag nu tror du?
– Vi lever i en tid med stort fokus på mediciner och tabletter. Många är intresserade av träning och intresset för psykisk ohälsa är stort. Det här befinner sig precis i skärningspunkten mellan de båda.

– Det är en vetenskap som utmanar fördomar också. Många har gjort tankevurpan att associera motion med idrott och fitness, områden som inte känns så medicinskt tunga. Jag har velat lyfta upp träning till den plats den förtjänar, som en medicinsk behandling som faktiskt fungerar.

När kommer nästa bok?
– Det kommer en bok i höst, i augusti eller september. Den handlar om hjärnan ur ett annorlunda perspektiv, inte om träning. Mer än så kan jag inte avslöja...