Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

gröna fläckar potatis farligt vardagspuls Bild: Johnér

Gröna fläckar på potatis – farligt eller inte?

Vardagspuls reder ut – en gång för alla

Att det skulle vara farligt att äta grön potatis, är det en myt eller inte? Svaret är att det inte är så farligt som många verkar tro, men att det samtidigt är ett varningstecken som bör tas på allvar.

Publicerad 2016-05-16 | Senast ändrad 2017-10-24 | Vardagspuls

Du skalar potatisen och ser en grönaktig fläck på den. Eller så ser du gröna inslag på chipset du precis ska stoppa i munnen. Är det farligt att äta eller inte?

Svaret är att det kan vara det. Gröna fläckar på en potatis behöver inte nödvändigtvis betyda att det är farligt eller dåligt att äta den – men det är ett varningstecken.

Är det farligt att äta linfrön?

Det gröna på potatisen är inte giftigt i sig, det är bara klorofyll, men det är en indikation på att potatisen kan innehålla giftiga glykoalkaloider (solanin och chakonin). Är det bara en liten grön fläck kan du skära bort den, med viss marginal, och sedan använda potatisen. Gör det också till en vana att skala potatisar som du är osäker på eftersom det mesta av giftet sitter i skalet och strax under det.

Inga allvarliga fall

Om du råkat få i dig en giftig potatis är det vanligtvis inte farligt, men kan vara obehagligt. Glykoalkaloiderna kan orsaka magsmärtor, kräkningar och diarré. I mycket allvarliga fall kan giftet orsaka nervskador, men några sådana fall finns inte rapporterade i Norden. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket och expert på naturliga gifter, tror att lindrigare fall av förgiftning kan vara vanligare än man tror eftersom de sällan kopplas till potatis.

– Vi vet inte hur många som drabbas av symptom beroende på glykoalkaloider. Detta eftersom allvarliga förgiftningar sällan inträffar. Mildare symtom kan uppfattas som vanligt ”ont i magen” och kopplas sällan ihop till att man ätit potatis. Dessutom är våra råd om grön potatis välkända, så de flesta låter bli att äta grön potatis, säger hon.

Om det växer groddar på potatisen kan den ätas om du först tar bort dem, men groddarna ska aldrig ätas.

– Potatisgroddar innehåller väldigt höga halter glykoalkaloider och bör definitivt inte konsumeras.

Då ska du inte äta potatisen

Om potatisen har mer utbredd grönfärgning, och särskilt om den också är grön inuti, ska den inte ätas alls, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Inte heller om smaken har förändrats och blivit mer bitter eftersom det är ett annat tecken på förhöjda halter av giftiga glykoalkaloider.

Hur är det då med chips och pommes frites? Kan alternativa tillverkningssätt som fritering minska halten av gift i potatisen? Nej, menar Emma Halldin Ankarberg.

– Upphettning påverkar inte den mängd av glykoalkaloider som finns i potatisen. Alltså skulle stor konsumtion av gröna chips teoretiskt kunna ge problem. Chips är dock så tunna så det borde inte innebära problem att äta något enstaka chips med en grön fläck. Men det är ju onödigt att utsätta sig för risken, säger hon.

Om din potatis ofta blir grön kan det bero på att den utsätts för mycket ljus eller stötar. Potatisen är en känslig gröda som ska förvaras kallt och svalt.

Hur ren är påssalladen – egentligen?

Källa: Livsmedelsverket

Olika sorters potatis

En studie genomförd av svenska och tjeckiska forskare visade att olika sorters potatis innehåller olika mycket gift. Potatissorterna Ulster Chieftain, Magnum Bonum och Sava innehåller högre halter av glykoalkaloider, ofta över det svenska gränsvärdet på 200 mg/kg. De två först nämnda sorterna säljs inte längre i Sverige men Sava förekommer på den svenska marknaden.