Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

normalviktig – ät nyttiga fetter Bild: Johnér

Håll din vikt – så här ska du göra

Så äter du för att hålla vikten – dietistens knep

Om du är normalviktig är det bra att hålla fokus på bra mat som hjälper dig att förbli normalviktig hela livet, och som skyddar mot sjukdomar. Ibland stirrar vi oss blinda på enskilda näringsämnen eller livsmedel, men det viktigaste är helheten.

Publicerad 2017-01-20 | Jeanette Steijer

Ät mycket mat från växtriket – varierat och lagom mycket har visat sig var en av de viktigaste faktorerna för hälsa och vikt. Att äta rätt sorts mat kan minska risken för sjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer. De flesta normalviktiga behöver också ha en medveten återhållsamhet när det gäller mat om de ska kunna behålla sin normalvikt upp i åren.

Så här ska du göra

  • Ät mycket grönsaker, frukt och bär. Välj gärna grova grönsaker som rotfrukter, kål av alla de slag, broccoli, bönor, linser och lök. Låt grönsakerna ta plats på en stor del av tallriken. Tänk grönt även när du äter ute eller köper färdigmat. 
  • Välj fullkornsprodukter när du ska äta bröd, pasta och ris. De mättar bra och kan minska risken för typ-2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och tjock- och ändtarmscancer.
  • Ät fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan. Variera mellan feta och magra sorter och välj helst miljömärkt. 
  • Ät rätt sorts fett. Kroppen behöver fett, men rätt sort. Satsa på fett från växtriket och feta fiskar. Men eftersom alla fetter är kaloririka – ge plats för de nyttiga fetterna genom att minska på de mindre nyttiga: Dra ner på fett från kött och feta mejeriprodukter, ät mer av exempelvis nötter, frön, lax, makrill, sill, avokado, olivolja och rapsolja.
  • Rör på dig varje dag och gärna minst 30 minuter! Försök att ta raska promenader och ta ofta pauser i stillasittandet – att sitta still mycket har visat sig vara en hälsorisk.