Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hannes vill mäta sin hälsa – hela tiden Bild: Press

Hannes vill mäta sin hälsa – hela tiden

Han kallar sig biohackare och vill bli expert på sin egen kropp

Hannes Sjöblad vill mäta sin hälsa hela tiden. Och han vill att fler ska göra som han – för både samhällets och den egna hälsans skull.

Publicerad 2016-10-17 | Senast ändrad 2016-10-19 | Vardagspuls

Hannes Sjöblad kallar sig biohacker. Hans dröm är att han ska kunna mäta sina kroppsfunktioner med fullständig exakthet, hela tiden. I dag är han begränsad till de appar, aktivitetsarmband, sleeptrackers och andra hjälpmedel som just nu finns på marknaden. I nuläget mäter han regelbundet puls, blodtryck, kroppstemperatur och aktiviterer som cykling och antal steg. Någon gång per kvartal kompletterar han det med blodtester på labb som kan visa till exempel vitamin- och hormonnivåer, infektionsvärden, fettsyrebalans och olika brister. Målet: att bli expert på sin egen kropp.

– Det finns ingen läkare som vet lika mycket som mig om min kropp. När jag träffar en läkare, vad vet den om mig egentligen? Den gör en enstaka observation där och då. Det finns så lite information i systemet jämfört med den jag själv samlar ihop kontinuerligt. Det handlar om tusentals datapunkter insamlade över flera år.

– Läkarrollen kommer enligt min bedömning i framtiden att vara att tolka den data individen själv samlar ihop, säger Hannes Sjöblad.

Mer medvetna val

Biohacking är en rörelse av aktivister och hobbyister som är intresserade av vad man man kan göra med människokroppen om den kombineras med ny teknik. Hannes är särskilt intresserad av den rörelse som kallas "quantified self", eller livsloggning, som handlar om olika typer av självmätning. Förutom att öka möjligheten att göra hälsomedvetna livsstilsval vill han öka chanserna för att fånga upp hälsoproblem i ett tidigt skede.

– I Sverige dör vi i huvudsak av hjärt och kärlsjukdomar, cancer och åldersrelaterade åkommor som alzheimers och diabetes typ 2. Du kan inte helt förebygga dem men kan förbättra dina odds avsevärt med kdin livsstil, som kost och motion. Cancer är svårare, men ju tidigare du upptäcker den desto större är chansen att du överlever, säger Hannes Sjöblad.

Inopererat chip

Idealet vore att ha ett implantat som ger realtidsuppdateringar av vad som händer i kroppen. Hannes har ett chip inopererat under huden i handen, men det kan inte mäta några kroppsfunktioner eller nivåer i blodet utan är begränsat till att fungera som nyckel till jobbet och gymmet, som medlems- och rabattkort på vissa affärer – och som betalkort i vissa varuautomater. Nästa steg är att sätta upp ett litet hemmalabb för att kunna göra blodtester på egen hand.

– Den här tekniken måste demokratiseras. Det skulle ge enorma samhällsvinster om enskilda människor kunde ta större nsvar för sin hälsa, och framför allt den förebyggande dimensionen. Om inte allt för länge tror jag att ett hälsotestlabb kommer att vara lika självklart att ha i hyllan som en kaffebryggare eller en micro, säger Hannes.

Du verkar tänka mycket på det här med risker att drabbas av hälsoproblem. Är du en ängsligt lagd person?

– Nej, knappast. Tvärtom så är jag en väldigt optimistisk person. Framtidsoptimistisk. Jag gör ju det här för att jag tycker att det är intressant, inte för att jag är hypokondriker.

Kjell Asplund, läkare och ordförande för Statens medicintekniska råd, har varnat för hälsoappar och andra verktyg för riskerar att göra vissa människor sjuka om de används för mycket. Hannes Sjöblad instämmer i att detta kanske inte är för alla.

– Jag är ju ganska nördig och tycker att det här är roligt, men jag förstår att alla inte har samma inställning eller läggning som jag. Tvärtom upplever jag att den ökade hälsomedvetenhet jag fått tack vare min självmätning har gjort mig friskare och mer produktiv. Jag har exempelvis dragit på mig mindre förkylningar sedan jag började med det här för fem år sedan.

Läs mer om Hannes Sjöblad på hans hemsida.