Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hur din livsstil ser ut som 45-pring kan påverka vilken ålderdom du får Bild: Pixabay

Här är åldern som avgör din framtida hjärthälsa

Problem med hjärtat kan ge sig till känna först efter tiotals år

Ingen av oss vill drabbas av hjärtproblem i framtiden. Då kan det vara bra att känna till att den livsstil du har som 45-åring påverkar vilken typ av ålderdom du får.

Publicerad 2016-12-05 | Vardagspuls

Om du är överviktig, har diabetes eller högt blodtryck när du är 45 år riskerar du att drabbas av hjärtsvikt redan vid 65 års ålder. Det visar en stor studie som gjorts på amerikaner över lång tid, rapporterar Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Viktigt tänka på ditt blodtryck

Forskningsresultaten visar också att de som inte var överviktiga, hade diabetes eller högt blodtryck i regel inte drabbades av hjärtsvikt fram till dess att de fyllt 80 år.

Forskarna såg även att personer som hade alla tre riskfaktorer löpte 70 procent högre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med en kontrollgrupp.

– Det är nämligen så att de här riskfaktorerna kan även orsaka små gradvisa skador på hjärtat, som kommer smygande. Man märker det först efter tiotals år när patienten utvecklar hjärtsvikt, säger Lars Lund som är hjärtläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till Sveriges Radio.

Lars Lund poängterar att det är viktigt att vara medveten om de framtida riskerna även om man som 45-åring känner sig välmående. Det är enligt honom viktigt att behandla högt blodtryck om man vet med sig att man har det.