Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

hy Bild: Johnér

Här är genen som får dig se äldre ut än du är

Samma gen som ger röd hårfärg

Orsaken till tidigt åldrande kan finnas i ditt DNA. En holländsk studie visade att drygt 40 procent av testpersonerna hade en viss variant av en gen som ger upphov till för tidigt åldrande.

Publicerad 2016-04-29 | Vardagspuls

Ser du äldre ut än du egentligen är? Det kan bero på en specifik genuppsättning. Forskare i Nederländerna har hittat den gen som tros vara avgörande för åldrandet, uppger SVT Nyheter. Genen heter MC1R och är samma samma genvariant som avgör om du får rött hår.

I studien ingick 2 600 holländare. Av dessa hade 42 procent en särskild variant av MC1R-genen vilket gjorde att de i genomsnitt såg två år äldre ut än sina jämngamla. Nancy Pedersen, som är professor i genetisk epidemiologi vid Karolinska institutet berättar för SVT att MC1R-genen sedan tidigare har visat sig spela en viktig roll när det handlar om inflammationer och reparation av DNA. 
– Det här är en början för att förstå varför vi ser ut att vara lite äldre – och i sin tur förstå mekanismen av den här genen som kan förklara åldrandeprocessen, säger hon till SVT.

Miljö spelar lika stor roll som gener

Så vad är då att se gammal ut? Rynkor, ojämn pigmentering och slappare ansiktsstruktur är några vanliga estetiska effekter av de biologiska processer som hör till det naturliga åldrandet. Men för vissa alltså förr än senare. 

Men Nancy Pedersen poängterar att resultatet inte ger hela förklaringen till för tidigt åldrande utan att forskarna bara har hittat ett samband mellan en viss genuppsättning och åldrande. Hon menar också att man kan påverka åldrandeprocessen själv till stor del. Tidigare studier har visat att åldrande påverkas av ungefär hälften arv och hälften miljö.
– Det kan ju vara så att överdrivet solande eller ohälsosamma vanor kan göra så att genen blir aktiv, i så fall är det ju något som man själv kan styra över. Jag tror att man definitivt kan påverka sådant här, även om man fötts med en “sämre” genetisk uppsättning.