Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Filmjölk kan motverka frätskador på tänderna Bild: Johnér och Pixabay

Så undviker du att få frätskador på tänderna

Här är livsmedlen som kan ge tanderosion

Är du orolig för att få frätskador på tänderna? Då ska du läsa det här. Visste du till exempel att ett för lågt intag av filmjölk kan öka risken för frätskador?

Publicerad 2016-05-17 | Vardagspuls

En ny studie som publicerats i Tandläkartidningen visar att det blir allt vanligare med frätskador på tänderna, så kallad tanderosion, hos ungdomar i åldrarna 13–14 år. Men faktum är att frätskador på tänderna kan drabba oss alla, ung som gammal. Sura livsmedel är den främsta orsaken till tanderosion samt att man håller kvar drycken i munnen för länge innan man sväljer den. En annan förklaring till det ökade antalet frätskador är att vi dricker för lite filmjölk.

Surt godis kan ge frätskador

På sikt kan frätskador på tänderna leda till ändrad tandfärg och form men även till ilningar, tuggsvårigheter och frakturer. Den nya studien, som gjorts i omgångar, på ungdomar som besöker tandvården i Nora och Storå i Örebro läns landsting visar att de ungdomar som hade frätskador på tänderna drack oftare mellan måltiderna, oftare tog läkemedel, åt mer sällan filmjölk, oftare hade tandvärk och hade för vana att hålla kvar drycken i munnen innan de svalde ner den. De åt oftare surt godis, drack mindre te till frukost, mindre mjölk till lunch och upplevde muntorrhet under natten.

Kostsamt behandla tanderosion

Tidningen Metro har intervjuat tandläkaren Wedad Hammoudi som säger att behandlingen av tänder som utsatts för slitage kan vara omfattande.

– Det finns många olika tekniker och material som kan användas för att återställa tanderosion. Man kan behöva höja bettet, förlänga tandkronan, utföra tandreglering eller rotfylla tänder ibland, men behandlingen av utslitna tänder är ofta omfattande, tidskrävande och kostsam för patienten, säger Wedad Hammoudi till Metro.

Källa: Tandläkartidningen och Metro

Livsmedel som kan ge frätskador på tänderna

  • Energidryck
  • Juice
  • Alkohol
  • Citrusfrukter
  • Läsk (även light)
  • Frukt och bär
  • Vissa teer med bär och grönt te
  • Magsyra (som är vanligt vid ätstörningar eller om man ofta drabbas av sura uppstörningar)